ROC iskuulka Tilburg
Laga soo xigtay: Ron Maijen - WikiMedia
Warar cusub
Lacagta casharka ee waxbarashada-mbo waxaa suura gal ah inaadan bixineynin
La shaaciyey: 6/4/2024, 12:00 GH

Ma dhiganeysaa waxbarashada-mbo? Markaa looma baahna inaad lacagta casharka bixiso haddii aad hoos imaado Nidaamka Badbaadinta Mudada ah. Ama haddii aad magangelyo weydiisatay, laakiin adan heysanin sharci deganaansho magangelyo ah. Waxaad iskaaga codsi u gudbin kartaa Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Taasi samey ka hor 31 julay 2024.

Sharuudahan waa inaad ka soo baxdaa

Si aad xaq ugu yeelato nidaamkan waa inaad sharuudahan soo socda aad ka soo baxdaa:

  1. Xaq uma lihid dhaqaale waxbarasho ama gunno kale oo kharashaadka waxbarasho maadaama aadan heysanin dhalashada Nederlaanka.

  2. Lacagta casharka ma bixin kartid iyo ma jiro urur kale oo kaa bixinaayo.

  3. Waxaad tahay 1 agoosto, bilowga sannad dugsiyeedka, 18 jir ama ka badan laakiin waad ka yar tahay 31 jir.

Intaa waxaa dheer xaaladaha soo socda 1 k mid ah ayaa ku quseeya:

Fadlan ogow: haddii aad horay u bixisay kharashka waxbarashada, dib uma heli doontid. Si aad uga faa'iidaysato nidaamkan, waa inaad buuxisaa foom codsi oo aad u dirtaa DUO ka hor Julaay 31, 2024.

Soo deji foomka
Waxaad foomka ka heleysaa linkiga. Waa inaad foomka soo dejisaa, aad buuxisaa iyo u dirtaa DUO. Cinwaaka foomka ayuu ku qoran yahay. Foomku wuxuu ku qora yahay luqada Nederlaanka.

Xitaa ka dib markaad 30 jir noqoto, waxaa laga yaabaa inaadan bixin kharashka waxbarashada

Haddii aad 30 jirsatay ama ka weyn tahay muddada waxbarashadaada, waxaa laga yaabaa inaadan bixin kharashka waxbarashada haddii aad ka baxeyso sharuudaha kale. Laga bilaabo dhalashadaada 30aad, waa inaad codsi u soo gudbisaa sannad kasta

DUO
inaadan bixin kharashka waxbarashada.

Tani waxay suurtagal noqon kartaa oo keliya haddii aad iska diiwaan geliso koorsadaada iyada oo aan la joojin. Markaa si ku meel gaar ah uma joojin kartid oo dib uma bilaabi kartid tababarkaaga. Sannad kasta waa inaad DUO tustaa inaad weli u ka soo baxeyso sharuudaha.

Maxey kula tahay qodobkan?