Ku noqoshada Iiraan

Ma ku fekereysaa inaad ku noqotaa inaad wadankaaga asliga ku noqoto? Boggan ayaa Iiraan ka aqrineysaa waxa qarash ah ee jira iyo ururada kaa caawin kara dib u noqoshadaada.

Noqoshada isku filnaanta ah ee waddankaaga asliga

Haddii aad adiga doorato inaad wadankaaga u noqoto ma fududa. Mar mar waxaa jira dhibaato la taaban kara oo adkeynaya inaad laabato. Tusaale ahaan haddii aad dokumetiga safarka heysanin

Mar mar waxaa jiro xaalado shucuur ah oo doorashada dib u noqosho adkeynaaya. Tusaale ahaan, dareen xishood, guul daro ama mustaqbalka oo aad ka shaki qabto. Xitaa mar mar waa inaad dib u dhisataa shabakad bulsho iyo inaad wadankaaga ka raadsato guri iyo shaqo.

Maku fekereysaa inaad Nederlaan ka tagto? Markaa ururo kala duwan ayaa kugu caawin kara sidii aad wadankaaga asalka ugu noqoto. Caawinada ururadan waa lacag la'aan

Qarashka dib u noqoshada

Qarashka asaasiga ee la soo celiyo (REAN)

Waxaa lagu siinayaa qarashka asaasiga sida ay qabto nidaamka-REAN. Rean waxey u taagan tahay 'Return and Emigration Assistance from the Netherlands'. waxaa nidaamka-REAN ay bixiyaan:

  • taageero

  • tigidka diyaarada

  • caawinada helitaanka dokumentiga safarka

  • -€ 200,- oo lacag kaash ah qofka weyn iyo € 40,- ilmaha la safraaya. Wxaa lacagta lagugu siinayaa schiphol maalinta aad baxeyso.

Ururka Caalamiga ee Guuritaanka (IOM) aya dalbaayaaaya gunnada. Ururka kaa caawinaaya dib u noqoshada ayaa gunnada kaaga dalbi kara IOM.

Qarashka la qabsiga dib u noqoshada

Waxaad dowladda Nederlaan ka heli kartaa qarash dheeraad oo aad bilow cusub ku sameyso wadankaaga asliga. Qarashkaasi waxaa laguu siinayaa inaad ku bixiso alaabo ama adeegyo. Waxaa jiro ururo kala duwan oo mashruucyo leh qarashka la qabsashada dib u noqoshada ku bixiya wadanka asliga gudihiisa.

Waxaad qarashkaasi tusaale ahaan ku dhigan kartaa tababar ama ku bixin kartaa alaabta ganacsigaaga. qeyb yar oo qarashka ah ayaa lacag ahaan u heli kartaa. Lacagta ama gunnada waa:

  • € 1.800,- oo qofka weyn (ugu badnaan € 300,- oo lacag kaash ah).

  • € 2.800,- oo ah ilmaha la socda ama daýar keligiisa ah (ugu badnaan € 300,- oo lacag kaash ah).

Ururada ka jira Nederlaan ee ku caawin kara

Wada shaqeynta ururada wadanka asliga

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) waxey u aragtaa xaalada Iiraan mid aan aamin ahayn. Waad kala hadli kartaa ururka sababaha iyo dhibaatooyinka aad ugu fekereyso inaad ku noqoto Iran.

Ururo kale mar mar wey leeyihiin dad la shaqeeya oo Iiraan ama Afgaanistaan kuwaasoo (iyagoo mee kale jooga) ku hagi kara dib u noqoshadaada. Warbixin dheeraad kala xariir ururadaan ama la xariir VWN.