Ku noqoshada Ugandha

Ma ku fekereysaa inaad ku noqotaa inaad wadankaaga asliga ku noqoto? Boggan ayaa Ugandha ka aqrineysaa waxa qarash ah ee jira iyo ururada kaa caawin kara dib u noqoshadaada.

Noqoshada isku filnaanta ah ee waddankaaga asliga

Haddii aad adiga doorato inaad wadankaaga u noqoto ma fududa. Mar mar waxaa jira dhibaato la taaban kara oo adkeynaya inaad laabato. Tusaale ahaan haddii aad dokumetiga safarka heysanin

Mar mar waxaa jiro xaalado shucuur ah oo doorashada dib u noqosho adkeynaaya. Tusaale ahaan, dareen xishood, guul daro ama mustaqbalka oo aad ka shaki qabto. Xitaa mar mar waa inaad dib u dhisataa shabakad bulsho iyo inaad wadankaaga ka raadsato guri iyo shaqo.

Maku fekereysaa inaad Nederlaan ka tagto? Markaa ururo kala duwan ayaa kugu caawin kara sidii aad wadankaaga asalka ugu noqoto. Caawinada ururadan waa lacag la'aan

Qarashka dib u noqoshada

Qarashka asaasiga ee la soo celiyo (REAN)

Waxaa lagu siinayaa qarashka asaasiga sida ay qabto nidaamka-REAN. Rean waxey u taagan tahay 'Return and Emigration Assistance from the Netherlands'. waxaa nidaamka-REAN ay bixiyaan:

  • taageero

  • tigidka diyaarada

  • caawinada helitaanka dokumentiga safarka

  • -€ 200,- oo lacag kaash ah qofka weyn iyo € 40,- ilmaha la safraaya. Wxaa lacagta lagugu siinayaa schiphol maalinta aad baxeyso.

Ururka Caalamiga ee Guuritaanka (IOM) aya dalbaayaaaya gunnada. Ururka kaa caawinaaya dib u noqoshada ayaa gunnada kaaga dalbi kara IOM.

Qarashka la qabsiga dib u noqoshada

Waxaad dowladda Nederlaan ka heli kartaa qarash dheeraad oo aad bilow cusub ku sameyso wadankaaga asliga. Qarashkaasi waxaa laguu siinayaa inaad ku bixiso alaabo ama adeegyo. Waxaa jiro ururo kala duwan oo mashruucyo leh qarashka la qabsashada dib u noqoshada ku bixiya wadanka asliga gudihiisa.

Waxaad qarashkaasi tusaale ahaan ku dhigan kartaa tababar ama ku bixin kartaa alaabta ganacsigaaga. qeyb yar oo qarashka ah ayaa lacag ahaan u heli kartaa. Lacagta ama gunnada waa:

  • € 1.800,- oo qofka weyn (ugu badnaan € 300,- oo lacag kaash ah).

  • € 2.800,- oo ah ilmaha la socda ama daýar keligiisa ah (ugu badnaan € 300,- oo lacag kaash ah).

Ururada ka jira Nederlaan ee ku caawin kara

Wada shaqeynta ururada wadanka asliga

Ururada wada shaqeynta ee waddankaaga asliga ayaa warbixin kaa siin kara xaalada wadankaaga iyo ku taageeraaya iyo ku hagaaya marka aad ku soo noqoto wadankaaga.

  • VluchtelingenWerk waxey la shaqeeyaan urur Ugandha Caritas Ugandha. Kuwani waxey hagaan Ugandheeska soo noqday (keli ahaan iyo reer ahaanba) si ay u dhistaan nolol cusub. Waxey dadka soo noqda ku qaabilaan garoonka diyaarada, waxey ka caawiyaan raadinta guri (muddo) ah iyo waxey ka taageeraan bilaabida ganacsi yar ama helitaan haqo. Waxaa kaloo ay ka caawiyaan helida tababar ku haboon ama waxbarasho, la xariirinta dad ama shabakad muhiim ah iyo waxey u tilmaamaan marka loo baahdo mucaamilka ururrada daryeelka caafimaadka. VluchtelingenWerk waxey xariirisaa ilaa sannad ka dib noqoshada ururada ay wadashaqeeyaan si ay u maqlaan sida ay xaaladaada tahay.

  • Haddi aad dooratay taageerada IOM waxaa ku caawinaaya shaqaalaha xafiiska-IOM ee Ugandha isticmaalka lacagta-oo wax lagu fuliyo. Qarashkaasi waxaad tusaale ahaan u isticmaali kartaa ijaarka, tababar, koorso, alaab gadashada ganacsi, iwm.

  • Sidoo kale ururo kale ayaa la wada shaqeeyaa urur jooga wadankaaga asliga ah. Midka uu yahay iyo waxa uu ururkan kuu qaban karo wey kal duwanaan karaan.