Imaanshaha Nederlaan

Waxaad timid Nederlaan qaxooti ahaan. Haddii aad dhul ahaan u soo gashay waa inaad aadaa Ter Apel si aad magangelyo u weydiisato. Haddii aad ku timid diyaarad, waxaad magangelyo ka codsaneysaa garoonka Schiphol.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.