Lacag
Marka aad Nederlaan dacwada magangelyada sugeyso waxaad xaq u leedahay lacag dowlada bixiso. Taasi waxaa loo yaqaan lacagta cuntada-iyo lagu noolaado. Waa nooc ceyr ah ama qarash celis oo aad dowlada ka heleyso. Halkan ka aqri qaabka taasi uu yahay iyo arrimaha kale ee lacagta.
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?