Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Waa halkan meesha aad joogeyso mudada dacwada magangelyodoonka socdo

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/15/2023 8:44 GH

Mudada ay socoto dacwada magangelyada waxaad joogi doontaa xerooyin kala duwan ee (COA). Mar mar ma jiro meel ku filan xeryaha caadiga. Markaa waa inaad joogtaa xero caadi ah. Waxaa laga yaabaa inaad sii joogtaa xero deg deg ah.

Mudadii aad isdhiibeysida waxaad joogeysaa xerada Ter Apel

Tani waxaa lagu magacaabaa xeradaqaabilaada dhexe. Waxa keliya jira 1 xero oo lagu qaabilo Nederlaan. Waqtigan la joogo ma jiro boos kaafi ah xerada qaabilaada dhexe Ter Apel. Sidaa awgeed waxaa mudada aad is dhiibeyso lagu geynayaa xero muddo ah ee Zoutkamp. Waxaad joogeysaa 7 ilaa 10 beri. waxaa laguu celinayaa Ter Apel si aad isdhiibitaanka u dhameystirto.

Joogistaada kadib codsiga

Ka dib markaad iska dhiibto boliiska (qeybta Boliiska ajaanibta, aqoonsiga iyo ka ganacsiga dadka, AVIM) waxaa lagu geynayaa xero kale oo nederlaan ah. Halkan waxaad joogeysaa mudada dacwadaada magangelyodoonka. Waxaa COA ay diyaarinaayan gaadiidka lagu aadaayo

IND
haddii loo baahdo. Waxaa suura gal ah. Waxaa suura gal ah inaad u guurto xeryo kala duwan oo Nederlaan ku yaalo

Maadaam la buuxo ma jiro boos kifaayo ah xeryaha dejinta caadiga. Sidaa awgeed waxaa mar mar lagu geynayaa xero muddo ah. Xerada dejinta mudada ah ma jiraan adeegyo badan sida xeryaha caadiga. Waxaa suura gal ah inaad xerada mudada ah lagaa bedelo.

Joogitaankaaga codsigaaga magangelyodoonka ka dib

Ka dib markaad marto dacwada magangelyodoonka waxaad aadeysaa xerada dejinta magangelyodoonka (AZC) marka:

  • aad heshay sharciga degenaanshaha oo waxaad sugaysaa guri. Waxaad xaq u leedahay hoy ilaa ay degmada guri kuu hesho.

  • aad ku jirto dacwada magangelyadoonka la dheereeyey (VA).

  • ay IND codsigaaga magangelyada soo diiday. Waxaa markaa xerada AZC joogi kartaa 28 maalmood kale.

La soco: ma u dhexeysaa daundefineddaada 13 iyo 18 jir oo aan waalid ama daryeele kula soconin Nederlaan? Markaa waxaa aadeysaa xero gaar ah oo ilmaha. Ma ka yar tahay 13 jir oo waalid iyo daryeelana aan kula soconin Nederlaan? Markaa waxaa aaadeysaa cid ku daryeeleysa.

Nidos
ayaa cida ku daryeeleysa kuu raadinaaya.

Ururadani waxay ku sugan yihiin hoyga

Waxaa xerada badiyaa jooga

COA
Trigion
,
GZA
iyo
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
wey joogaan. Xeryaha mudada mar mar ma joogaan isla ururada jooga xeryaha caadiga.