Naag taleefoonkeeda ku hadleysa xerada dejinta dhexdeeda

Waa halkan meesha aad joogeyso mudada dacwada magangelyodoonka socdo

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/9/2024, 3:46 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Mudada ay socoto dacwada magangelyada waxaad joogi doontaa xerooyin kala duwan ee (COA). Mar mar ma jiro meel dadka ku filan xeryaha caadiga. Markaa waa inaad joogtaa xero caadi ah. Waxaa laga yaabaa inaad sii joogtaa xero deg deg ah.

Mudadii aad isdhiibeysida waxaad joogeysaa xerada Ter Apel

Tani waxaa lagu magacaabaa xerada qaabilaada dhexe. Waxa keliya jira 1 xero oo lagu qaabilo Nederlaan. Waqtigan la joogo ma jiro boos kaafi ah xerada qaabilaada dhexe Ter Apel. Sidaa awgeed waxaa mudada aad is dhiibeyso lagu geynayaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
xero muddo ah
ee Zoutkamp. waxaa laguu celinayaa Ter Apel ama Budel si aad isdhiibitaanka u dhameystirto.

Joogistaada kadib codsiga

Ka dib markaad boliiska iska xaadiriso (

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
qeybta Boliiska Ajaanibta, Aqoonsiga iyo ka Ganacsiga Dadka, AVIM
) waxaa lagu geynayaa xero meel kale oo Nederlaan ah. Halkaasi ayaa deganaaneysaa mudada dacwada kuu socota.
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
COA
ay kuu abaabuleysaa gaadiid aad
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada(IND)
haddii taasi loo baahdo. Waxaa suura gal ah inaad u kala guurto xeryo kala duwan oo Nederlaan ah.

Maadaam la buuxo ma jiro boos kifaayo ah xeryaha dejinta caadiga. Sidaa awgeed waxaa mar mar lagu geynayaa xero muddo ah. Xerada dejinta mudada ah ma jiraan adeegyo badan sida xeryaha caadiga. Waxaa suura gal ah inaad xerada mudada ah lagaa bedelo.

Joogitaankaaga codsigaaga magangelyodoonka ka dib

Dacwada magangelyodoonka ka dib waxad aadeysaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
xerada dhexe ee magangelyodoonka (AZC)
. Waxaad AZC aadeysaa haddii:

  • aad heshay sharciga degenaanshaha oo waxaad sugaysaa guri. Waxaad xaq u leedahay hoy ilaa ay degmada guri kuu hesho.

  • aad ku jirto dacwada magangelyadoonka la dheereeyey (VA).

  • ay IND codsigaaga magangelyada soo diiday. Waxaa markaa xerada AZC joogi kartaa 28 maalmood kale.

La soco: ma u dhexeysaa da'daada 13 iyo 18 jir oo aan waalid ama daryeele kula soconin Nederlaan? Markaa waxaa aadeysaa xero gaar ah oo ilmaha. Ma ka yar tahay 13 jir oo waalid iyo daryeelana aan kula soconin Nederlaan? Markaa waxaa aaadeysaa cid ku daryeeleysa.

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Nidos
ayaa cida ku daryeeleysa kuu raadinaaya.

Ururadani waxay ku sugan yihiin hoyga

Waxaa xerada badiyaa jooga

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
COA
,
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Trigion
,
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Daryeelka Caafimaadka magangelyodoonka (GZA)
iyo
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
wey joogaan. Xeryaha mudada mar mar ma joogaan isla ururada jooga xeryaha caadiga.

Qodobkan ma ku caawiyay?