Nidaamka qaabka nolosha ee dejinta-COA
Laga soo xigtay: Regels in de COA-opvang

Nidaamka guriga ee u degsan xarunta soo dhaweynta COA

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 1/12/2024, 11:51 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Xerada xarunta dhexe ee dejinta magangelyodoonka (COA) waxey leeyihiin nidaamyo meesha u gaar ah. Nidaamyadan waxey quseeyaan wada noolaanshaha xerada iyo nabadgelyada. Halkan ka aqri nidaamka xerada ee COA.

Haddii aad dhowri weydo nidaamka u degsan, waxaa COA:

  • qeyb ah lacagta wiiga oo lagaa jaro.

  • iney kuu bedelaan xero leh nidaam adag. Taasi waxey dhacdaa marka aad xadgudub culus la sameeyo.

  • boliiska ayaa la waca marka ay jiraan fal dembiyeed.

Waxaad leedahay waajib isxaadirin oo xeradaada ah

Waa inaad ugu yaraan 1 jeer wiigii aad iska xaadirisaa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
COA
. Taasi waxaa loo yaqaanaa waajib isxaadirin. Sharcigan wuu ka jiraa dhamaan xeryaha COA. Waa inaad is xaadiriso waqti go'an iyo meel go'an oo ay COA xadiday. Waxaad heleysaa warbixin xerada dejinta. Ma heysataa sabab fiican oo aadan isu xaadirin karin. Markaa ogeysii shaqaalaha COA.

Xeerarka guriga xagga wada noolaanshaha ee xerada soo dhaweynta.
Xeerarka guriga ee mas'uuliyada xerada soo dhaweynta
Xeerarka guriga ee amaanka gelida xagga dabka ee xerada soo dhaweynta
Xeerarka guriga ee mas'uuliyada xerada soo dhaweynta
Qodobkan ma ku caawiyay?