Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Nidaamka guriga ee u degsan xarunta soo dhaweynta COA

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/10/2023 3:47 GD

Waxaa Waaxda Dejinta Magangelyodoonka (COA) waxey leeyihiin nidaamyo guriga taasoo ka jira xarun walba. Haddii aadan raacin nidaamyada guriga u degsan COA wey: - joojin karaan qeyb gunnada ama gunnada wiiga. - waxey kuu bedeli karaan xero nidm adag. Tani waxey dhacdaa marka xaalad rabsho culus jirto. - in la woco boliiska marka uu jiro fal dembiyeed.

Haddii aad dhowri weydo nidaamka u degsan, waxaa COA:

  • qeyb ah lacagta wiiga oo lagaa jaro.

  • iney kuu bedelaan xero leh nidaam adag. Taasi waxey dhacdaa marka aad xadgudub culus la sameeyo.

  • boliiska ayaa la waca marka ay jiraan fal dembiyeed.

Waxaad leedahay waajib isxaadirin oo xeradaada ah

Waa inaad uguyaraan hal mar wiigii iska xaadirosaa COA. Tani waxaa lagu magacaabaa waajibka isxaadirinta. Nidaamkan wuxuu ka jiraa dhamaan xeryaha COA. waa inaad iska xaadirisaa saacadda iyo meesha COA ay kuu sheegtay. Waxaad heleysaa warbixin isxaadirinta waajibka ah ee xeradaada. Ma jiraa sabab muhiim ah oo aadan isu xaadirin karin? Markaa ogeysii shaqaalaha-COA.

Xeerarka guriga xagga wada noolaanshaha ee xerada soo dhaweynta.
Xeerarka guriga ee mas'uuliyada xerada soo dhaweynta
Xeerarka guriga ee amaanka gelida xagga dabka ee xerada soo dhaweynta
Xeerarka guriga ee mas'uuliyada xerada soo dhaweynta