Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Man zit achter een bureau in een kamer in een opvanglocatie

Dacwada magangelyodoonka oo la sii dheereeyey

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 10/17/2023 9:17 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Ma u baahan tahay IND muddo dheeraad oo ay codsigaaga magangelyada uga shaqeeyaan? Markaa waxaa aadeysaa Dacwada magangelyada la Dheereeyey (VA). Waxaa IND go'aamineysaa taasi wareysiga 2aad ka dib haddii aad VA aadeyso. Waxaa VA uu socon karaa dhowr bilood.

Waxaad ku jirtaa Nidaamka Kordhinta Magangalyodoonka (VA) haddii:

 • waxaa IND u baahan tahay waqti dheeraad ay codsigaaga magangelyada uga go'aamiso.

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  tusaale ahaan IND waa iney baaritaan dheeraad sameysaa.

 • ilaa muddo ma jiro tarjumaan ku hadla luqadaada.

 • dad ka mid ah reerkaaga ayaa iyagana ku jira VA.

 • ilaa muddo ma jiro shaqaale IND oo diyaar ah oo leh qibrad kaafi ah si uu uga shaqeeyo codsigaaga.

 • Inaad jiran tahay oo ay tahay inaad marka hore soo bogsato.

Looma baahna mudada VA inaad aado xafiiska- IND haddii IND su'aalo dheeraad ah kuu qabin. IND ayaa kula soo xariireyso haddii ay su'aalo dheeraad ah qabaan. Mudada VA waxaa caawino ka heleysaa garyaqaan lacag la'aan ah.

Waxaa IND waajib ah iney ku soo go'aamiso 21 bilood gudahooda

Waxaa IND waajib ah iney ku soo go'aamiso 21 bilood ka dib markaad magangelyada codsatay. Taasi waxaa lagu magacaabaa ‘mudada go'aaminta’ ee IND.

Go'aanka 1aad ee IND

Waxaa IND gaareysaa go'aanka 1aad ee codsigaaga magangelyodoonka iyadoo lagu saleynaayo wareysiyada, dokumentigaaga iyo cadeymada kale. Waxaa suura gal ah 2 arrimood:

 1. IND codsigaaga wey ogolaadeen:waxaad heleysaa warqad ay ku qoran tahay in cosigaaga magangelyada la ogolaaday. Waxaad heleysaa sharci deganaansho magangelyo, kaasoo soconaayo 5 sano laga bilaabo waqtiga aad magangelyada weydiisatay.

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  foomka M35-H. Markaa ka dib waxaad

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  sharci deganaansho magangelyo oo aan waqti ku xirnayn
  ayaad weydiisan kartaa.

 2. IND waxey ku talo jirtaa iney codsigaaga magangelyodoonka soo diido:waxaad IND ka heleysaa warqad ku qoran in IND ku talo jiraan iney codsigaaga magangelyo soo diidayaan. Warqadaan waxa loo yaqaan 'diidmada damacsan yahay'. Warqadaan waxaa ku qoran sababaha loo soo diidaayo iyo wixii cawaaqib ay kugu yeelaneyso

Jawaabtaada marka ay IND codsigaaga magangelyada soo diido

Waxaad warqada IND kala hadleysaa garyaqaankaaga. Garyaqaanka wuxuu dacwada guud ee magangeyodoonka heystaa 4 wiig oo uu warqada IND uga jawaabo. IND waa iney ku xisaabtantaa warqada garyaqaanka. Marka la aqriyo warqada garyaqaanka, waxey IND soo go'aamineysaa in go'aanka 1aad wax laga bedelaayo.

IND waxay gaareysaa go'aanka kama dambaysta ah

Iyadoo asaas u yahay waxa ku qoran aragtida kale ayaa IND fiirineysaa in go'aanka 1aad in wax laga bedelaayo. Waxaa IND ay gaareysaa go'aanka kama dambeyska. Taasi waxaa lagu magacaabaa go'aan 'go'aanka'. Waxaa suura gal ah in IND codsigaaga magangelyo weli ay soo diidaan. Waxaa kaloo dhici kara in IND codsigaaga magangelyo iney haddana ogolaadaan marka uu garyaqaanka uu aragtida kale u diro ka dib.

Mar mar ayaa IND waqti dheeraad u baahan yihiin marka uu garyaqaanka u jawaabo. waxaa IND ka hawlgeleysaa codsigaaga Dacwada magangelyada ee la Dheereeyey (VA).

Cawaaqibta ay leedahay haddii IND codsigaaga magangelyodoonka soo diido

Haddii ay IND ay codsigaaga magangelyo soo diido, ma sii joogi kartid Nederlaan oo waa inaad ku noqotaa waddanka aad ka soo jeedo. Waxa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega dib u Noqoshada iyo Bixitaanka (DT&V)
kula yeelaneysaa wadahadal ku saabsan dib u noqoshadaada

Qodobkan ma ku caawiyay?