Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Dacwada magangelyada

Marka aad magangelyo ka weydiisato Nederlaan, waxey baareysaa Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) haddii aad xaq u leedahay sharci deganaansho. Halkan hoose ayaa ka aqrineysaa dacwada magangelyodoonka, mudada sugitaanka iyo xaquuqdaada.


Mashruuca tallaabooyinka

Dacwada magangelyada


Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.