Dacwada magangelyada
Marka aad magangelyo ka weydiisato Nederlaan, waxey baareysaa Adeega Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) haddii aad xaq u leedahay sharci deganaansho. Halkan hoose ayaa ka aqrineysaa dacwada magangelyodoonka, mudada sugitaanka iyo xaquuqdaada.

Step-by-step plans (2)
Dacwada Guud ee Magangelyada
5 Steps

Ma ka soo gashay Nederlaan xagga dhulka? Markaa waxaad magangelyo ka weydiisaneysaa Dacwada Guud ee magangelyada. waxaad ka weydiisaneysaa tuulada Nederlaanka ee Ter Apel. Halkan ka aqri sida uu dacwada magangelyo u shaqeeyo.

Dacwada xaduudka: magangelyo weydiisashada marka aad ka imaado garoon diyaarad iyo dekad
5 Steps
Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?