Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Een brief van de IND

Laga soo xigtay: IND

Waxa IND go'aan ka gaareysaa codsigaaga magangelyodoonka

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/22/2023 1:18 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Wareysiga 2aad ka dib waxaa Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND) ay gaareysaa go'aanka. IND codsigaaga way aqbali karaan, wey soo diid karaan ama inay IND u baahan tahay waqti dheeraad. Ka aqri halkan wixii dheeraad ah ee go'aanka ku saabsan.

Waxaa IND sameyneysaa go'aanka 1aad

Waxaa IND gaareysaa go'aanka 1aad ee codsigaaga magangelyodoonka iyadoo lagu saleynaayo wareysiyada, dokumentigaaga iyo cadeymada kale. Waxaa suura gal ah 3 arrimood: Ogolaansho, diidmo ama waqti dheeraad oo loo baahan yahay.

IND ayaa codsigaaga magangelyada soo ogolaatay

Waxaad heleysaa warqad ku qoran in codsigaaga magangelyada la ogolaaday. Waxaad heshay sharci deganaansho magangelyo. Kaasoo 5 sano ayuu soconayaa laga bilaabo taariikhda aad magangelyada weydiisatay

Waxaa 5 sano ka dib weydiisan kartaa sharci deganaansho oo aan waqti ku xirnayn.

Waxey IND damacsan yihiin iney codsigaaga magangelyada soo diidaan

Waxaad IND ka heleysaa warqad ku qoran in IND ku talo jiraan iney codsigaaga magangelyo soo diidayaan. Warqadaan waxa loo yaqaan 'diidmada la damacsan yahay'. Warqadaan waxaa ku qoran sababaha loo soo diidaayo iyo wixii cawaaqib ay kugu yeelaneyso

Waxaad warqadan IND kala hadleysaa garyaqaankaaga. Garyaqaanka wuxuu dacwada guud ee magangeyodoonka heystaa 1 beri oo uu warqada IND uga jawaabo. Warqadan waxaa la yiraahdaa aragtida kale 'zienswijze'. IND waa iney ku xisaabtantaa warqada aragtida kale ee garyaqaanka.

Iyadoo asaas u yahay waxa ku qoran aragtida kale ayaa IND fiirineysaa in go'aanka 1aad in wax laga bedelaayo. Waxaa IND ay gaareysaa go'aanka kama dambeyska. Taasi waxaa lagu magacaabaa go'aan 'beschikking'. Waxaa suura gal ah in IND codsigaaga magangelyo weli ay soo diidaan. Waxaa kaloo dhici kara in IND codsigaaga magangelyo iney haddana ogolaadaan marka uu garyaqaanka uu aragtida kale u diro ka dib.

Mar mar ayaa IND waqti dheeraad u baahan yihiin marka uu garyaqaanka uu aragtida kale u diro ka dib. Waxaa IND ka hawlgeleysaa codsigaaga Dacwada magangelyada ee la Dheereeyey (VA).

Waxaa IND u baahan tahay waqti dheeraad ah ay ku sameeyaan baaritaan

Waxaa IND codsigaaga magangelyada uga howlgeleysaa Codsiga magangelyada ee la dheereeyey (VA).

Cawaaqibta ay leedahay haddii IND codsigaaga magangelyodoonka soo diido

Haddii ay IND ay codsigaaga magangelyo soo diido, ma sii joogi kartid Nederlaan oo waa inaad ku noqotaa waddanka aad ka soo jeedo. Waxa

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeega dib u Noqoshada iyo Bixitaanka (DT&V)
kula yeelaneysaa wadahadal ku saabsan dib u noqoshadaada

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Dacwada magangelyada