• Bilowga
 • Shaqo
 • Sharuudaha markaad shaqeyneyso oo heysato dokumentiga-W ee 1 sano ah
Nin iyo naag oo wada taagan oo waraaqo gacmaha ku wata
Warbixin
Sharuudaha markaad shaqeyneyso oo heysato dokumentiga-W ee 1 sano ah
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/15/2024, 3:36 GH

Codsigaaga magangelyada ma ka socdaa Nederlaan 6 bilood ama ka badan? Markaa waa la oggol yahay inaad shaqo lacag ah aad ka shaqeyso iyadoo sharuudo ku xiran yihiin.

Sharuudahan adigoo ka soo baxaaya waad shaqeyn kartaa:

 • Waxaad heysataa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  dokumentiga-W oo sax ah
  .

 • Codsigaaga magangelyo 6 bilood ayaa lagu hawl jiraa. Waxaad ka xisaabineysaa waqtiga aad codsiga magangelyada (

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  foomka -M35H
  ) aad ka saxiixday Ter Apel.

 • Shaqo siiyahaaga wuu kuu sameeyey sharciga shaqada (TWV) si aad ugu shaqeyso.

 • Da'daada maka yar tahay 18 jir? Haddii aad 16 ama17 jir tahay waxaa jira nidaamyo gaar ah inta laguu oggol yahay inaad shaqeyso.

Shaqo siiyahaaga waa inuu sharciga shaqada (TWV) kuu dalbaa.

Shaqo siiyahaaga wuxuu ka dalbaayaa TWV

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Waaxda Fulinta Ceymiska shaqaalaha (UWV)
. Tani adiga ma sameyn kartid. Waxaa UWV ay ka soo go'aaminaayaan codsigaaga 5 wiig gudahooda. Isla markii uu shaqo siiyahaaga TWV haysto waad shaqeyn kartaa.

Haddii uu shaqo siiyahaaga shaqo ku siiyo adigoo aan heysan TWV, taasi waa dembi ciqaab mudan. Markaa shaqo siiyahaaga waa la ganaaxi karaa. Adiga laguma siin karo ganaax. Ma dhacaayaa TWV? Markaa waa in shaqo siiyahaaga uu TWV cusub kuu dalbaa.

Waxaad u baahan tahay nambarka-BSN

Guud ahaan, loo-shaqeeyayaasha badankoodu waxay jeclaan lahaayeen inaad haysato

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Lambarka Adeegga Muwaadinka (BSN)
. Loo-shaqeeyahaagu wuxuu markaa si fudud kuugu qori karaa heshiis oo uu mushahar kuugu shubi karaa akoonkaaga bangiga. Si aad u furato akoon bangi, waxaad u baahan tahay BSN.

Haddii aad hesho BSN marka aad iska qorto

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Diiwaangelinta Shaqsiga (BRP)
. Waxaa jira 5 meelood oo Nederlaan oo aad iska qori karto. Waxaad helidoontaa casumaad si aad isa soo qorto.

Sidaan ayaa ku heleysaa nambarka (BSN) si aad arrimahaaga Nederlaan uga abaabusho
Boggan ayaa ka aqrineysaa sida aad nambarka Adeega Shaqsiga (BSN) ku heleyso.

Xaaladaha qaarkood wuxuu shaqo siiyaha rabaa inuu heshiis shaqo sameeyo BSN la'aan. Iyo waxaa mushaharka lagu shubaaya xisaabtaada Yoursafe ee COA haddii aadan weli heysanin BSN. Laakiin inta lacag ee Yoursafe kuugu dhici karto iyo cidii kuu shubeyso waxey ku xiran tahay nooxa xisaabta YourSafe. Ma heysatid BSN laakiin waxa heysataa Yoursafe? Weydii shaqaalaha COA ee ku caawinaaya.

Mar mar waxaad u baahan tahay Cadeynta Asluubta (VOG)

Mar mar waxaad shaqada tabaruca

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
u baahan tahay Cadeynta Asluubta Wanaagsan (VOG)
. Badiyaa ururka ayaa kuu dalbaayaa VOG. Taasi looma baahna inaad adiga sameyso. Uma baahnid
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
nambarka-BSN
si aad u weydiisato VOG dalbato.

Haddii aad shaqo heysato waa inaad qarash iska bixisaa hoyga dejinta ah

Ma degan tahay hoyga COA? Markaa waa inaad daqligaaga u sheegtaa COA. Waa inaad wax ka bixisaa qarashka hoyga. Waa laguu oggol yahay 25 boqolkii oo daqligaaga inaad adiga heysato, ilaa ugu badnaan € 246,- bishii.

Ma shaqeysaa wax ka badan inta aad ka bixineyso hoyga? Markaa wixii dheeraad ah ee daqligaaga waad heysan kartaa.

Qodobkan ma ku caawiyay?

Mashruuca tallaabooyinka

Ka sahqeynta Nederlaan markaad heysato dokumentiga-W ee sannadka ah