Shaqo
Waxaad rabtaa dhaqso inaad uga shaqeysato Nederlaan. Si aad lacag u shaqeysato oo familkaaga iyo nafsadaadaba. Ama waxaad rabtaa inaad shaqo tabaruc sameyso ama shaqo barato. Si aad u mashquulsanaato iyo qibrad u kororsato. Halkan ka aqri waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ee ku saabsan shaqo haddii aad magangelyo weydiisatay iyo aad heysato dokumenti-W oo sannad ah.

Qorshayaasha tillaabo-tallaabo (2)
Ka sahqeynta Nederlaan markaad heysato dokumentiga-W ee sannadka ah
4 Talaabooyinka

Ma heysataa dokumentiga-W ee 1 sano ah ee Nederlaanka? Markaa waad shaqeyn kartaa ayadoo ay sharuudo jiraan. Waxaad halkan ka heleysaa sharuudaha, shaqo raadin iyo sida loo qorto.

Shaqada tabaruca sida looga shaqeeyo marka aad heysato dokumentiga-W ee 1 sano ah
2 Talaabooyinka
Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?