Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Een man en vrouw staan samen met papierwerk onder de arm

Sharuudaha shaqada lacagta lagu qaato

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 5/30/2023 12:35 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Codsigaaga magangelyada ma ka socdaa Nederlaan 6 bilood ama ka badan? Markaa waa la oggol yahay inaad shaqo lacag ah aad ka shaqeyso iyadoo sharuudo ku xiran yihiin.

Sharuudahan adigoo ka soo baxaaya waad shaqeyn kartaa:

 • Waxaad heysataa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  dokumentiga-W oo sax ah
  .

 • Codsigaaga magangelyo 6 bilood ayaa lagu hawl jiraa. Waxaad ka xisaabineysaa waqtiga aad codsiga magangelyada

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  foomka -M35H
  aad ka saxiixday Ter Apel.

 • Waxaad shaqeyn kartaa ugu badnaan 24 wiig sannadkii (52) wiig. Farshaxannimo ahaan waxaad ugu badnaan shaqeyn kartaa 14 wiig.

 • Shaqo siiyahaaga wuu kuu sameeyey sharciga shaqada (TWV) si aad ugu shaqeyso.

 • Daundefineddaada maka yar tahay 18 jir? Haddii aad 16 ama17 jir tahay waxaa jira nidaamyo gaar ah inta laguu oggol yahay inaad shaqeyso.

Shaqo siiyahaaga waa inuu sharciga shaqada (TWV) kuu dalbaa.

Shaqo siiyahaaga wuxuu ka dalbaayaa TWV

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Waaxda Fulinta Ceymiska shaqaalaha (UWV)
. Tani adiga ma sameyn kartid. Waxaa UWV ay ka soo goundefinedaaminaayaan codsigaaga 5 wiig gudahooda. Haddii uu shaqo siiyahaaga TWV haysto waad shaqeyn kartaa. TWV wuxuu soconayaa 24 wiig. Dhib mala inta saacadood aad wiigii sahqeyneyso. UWV waxa keliya ay fiirinaayaan keliya inta wiig aad shaqeyneyso.

Ma kaa dhici rabaa TWV? markaa shaqo siiyahaaga waa inuu TWV kuu dalbaa. Waa inaad marka hor 28 wiig aad sugtaa ilaa sharci cusub aad ka heleyso. Markaa 28 kaas wiig ma shaqeyn kartid.

Haddana way dhici kartaa in shaqo siiyahaaga kuu helin sharci shaqo oo aad 28 wiig aad sugtaa. Shaqo siiyahaaga wuxuu la xariiri karaa ururka

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Refugee Connect
.

Ma waxaa u shaqeysey shaqo siiyahaaga wax ka yar 24 wiig oo markaa ka dib aad shaqo cusub heshay? Markaa waa inuu shaqo siiyaha cusub dib kuugu weydiiyo TWV. Markaa waxaa lagu siinayaa TWV kaasoo ah 24 wiig oo laga jaray wiigaga aad hore u shaqeysey.

Haddii uu shaqo siiyahaaga ku shaqeysiiyo adigoo aan heysanin TWV, taasi waa dembi. Shaqo siiyaha waa la ganaaxi karaa. Adiga laguma ganaaxi karo.

Maqaalkan ma ku caawiyey?