Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Nin iyo naag oo wada taagan oo waraaqo gacmaha ku wata

Sharuudaha shaqada lacagta lagu qaato

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 2/7/2024, 2:50 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Codsigaaga magangelyada ma ka socdaa Nederlaan 6 bilood ama ka badan? Markaa waa la oggol yahay inaad shaqo lacag ah aad ka shaqeyso iyadoo sharuudo ku xiran yihiin.

Sharuudahan adigoo ka soo baxaaya waad shaqeyn kartaa:

 • Waxaad heysataa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  dokumentiga-W oo sax ah
  .

 • Codsigaaga magangelyo 6 bilood ayaa lagu hawl jiraa. Waxaad ka xisaabineysaa waqtiga aad codsiga magangelyada (

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  foomka -M35H
  ) aad ka saxiixday Ter Apel.

 • Shaqo siiyahaaga wuu kuu sameeyey sharciga shaqada (TWV) si aad ugu shaqeyso.

 • Da'daada maka yar tahay 18 jir? Haddii aad 16 ama17 jir tahay waxaa jira nidaamyo gaar ah inta laguu oggol yahay inaad shaqeyso.

Shaqo siiyahaaga waa inuu sharciga shaqada (TWV) kuu dalbaa.

Shaqo siiyahaaga wuxuu ka dalbaayaa TWV

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Waaxda Fulinta Ceymiska shaqaalaha (UWV)
. Tani adiga ma sameyn kartid. Waxaa UWV ay ka soo go'aaminaayaan codsigaaga 5 wiig gudahooda. Isla markii uu shaqo siiyahaaga TWV haysto waad shaqeyn kartaa.

Haddii uu shaqo siiyahaaga shaqo ku siiyo adigoo aan heysan TWV, taasi waa dembi ciqaab mudan. Markaa shaqo siiyahaaga waa la ganaaxi karaa. Adiga laguma siin karo ganaax. Ma dhacaayaa TWV? Markaa waa in shaqo siiyahaaga uu TWV cusub kuu dalbaa.

Qodobkan ma ku caawiyay?