Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Twee mensen aan het werk in een moestuin

Inaad ka shaqeyso shaqada tabaruca adigoo heysta dokumenti-W oo hal sano ah

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 11/22/2023 1:50 GD
Qodobkaan sii wadaaji

Waa laguu oggol yahay shaqada tabaruca inaad qabato marka aad magangelyo weydiisato iyo aad heysato dokumeti-W oo 1 sano ah. Halkanka aqri wixii dheeraad ah sida aad shaqada tabaruca u sameyneyso.

Tani waa shaqo tabaruc ah

Shaqada tabaruca waa shaqo aad dadka kale u qabaneyso ama bulshada adigoo aan lacag ku qaadaneynin. Waxaad shaqada tabaruca u sameyneysaa adigoo jecel inaad shaqada qabato. Ama aad qibrad shaqo rabto inaad kororsato. Shaqada tabaruca waxaad kaloo ku tababaran kartaa luqada Nederlaanka iyo waxaa la kulmeysaa dad Nederlaan ah.

Waxaad u baahan tahay cadeyn shaqada tabaruca

Ma heshay urur aad shaqo tabaruc uga shaqeyso? Markaa waa in ururkaasi aad ka weydiisato cadeynta shaqada tabaruca

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Waaxda Fulinta Ceymiska shaqaalaha (UWV)
cadeynta shaqada tabaruca waxaa ku qoran in shaqadaada tabaruc yahay aan ahayn shaqo lacag ah.

Isla markii ururka ay cadeyn ka helaan codsiga, waad bilaabi kartaa shaqada tabaruca. Waxaa UWV go'aan ay gaareysaa codsiga 2 wiig gudahooda codsiga. Looma baahan inaad go'aanka UWV aad sugto.

Mar mar waxaad u baahan tahay Cadeynta Asluubta (VOG)

Mar mar waxaad shaqada tabaruca u baahan tahay Cadeynta Asluubta Wanaagsan (VOG). Badiyaa ururka ayaa kuu dalbaayaa VOG. Taasi looma baahna inaad adiga sameyso. Uma baahnid

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
nambarka-BSN
si aad u weydiisato VOG dalbato.

Qarashka shaqada tabaruca lagu qaato

Mar mar ayaa lagu siinayaa qarash shaqada tabaruca aad qabaneyso. Tusaale qarashka safarka ama qarash kale ee aad geleyso. Qarashkani wax saameyn ah kuma laha lacagta aad ku noolaaneyso ama cuntada ee aad ka qaadato COA. Qarashkaasi ma aha daqli ahaan.

Waxaa la oggol yahay ugu badnaan €190,- bishii iyo €1900,- oo qarash laguu celinaayo shaqada tabaruca. Waxaa kaloo lagu siin karaa wax kale oo aan lacag ahayn. Tusaale ahaan foojar hadiyada ah ama tababar lacag la'aan ah ama aqoon isweydaarsi lacag la'aan ah.

Shaqada tabaruca ee xerada-COA

Waxaad kaloo shaqo tabaruc ka shaqeyn kartaa xerada-COA. Tusaale adigoo ka caawinaaya nadaafada iyo dayactirka dhismayaasha ama beerta. Ama inaad ka caawiso tarjumida. Waxaad shaqadan sameyn kartaa ugu badnaan 25 saac wiigii. Waxaa lagu siinayaa qarash ugu badnaan €14,- wiigii. Waxaa warbixin dheeraad ka heleysaa deskiga warbixinta ee COA.

Qodobkan ma ku caawiyay?