Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Qof ayaa saxiixa saaraaya dokumenti.
Laga soo xigtay: Cytonn Photography

Sidaan ayaa ku heleysaa nambarka (BSN) si aad arrimahaaga Nederlaan uga abaabusho

marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 4/23/2024, 10:53 GH
Qodobkaan sii wadaaji

Ma joogtaa wax ka badan 6 bilood Nederlaan? Markaa waxaad heleysaa nambar shaqsi ahaan u leedahay. Nambarka adeega Shaqsiga (BSN). Nambarkan waxaad ugu baahan tahay si aad arrimahaaga shaqsiga u abaabulato. Ka aqri halkan sida aad namabarkan u heleyso.

Waxyaalahan ayaa BSN u isticmaali kartaa

Waxaad u baahan tahay

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
BSN
si aad u habayso arrimaha gudaha Nederlaan ama dawladda Nederlaand. Tusaale ahaan, waxaad u baahan tahay lambarka si aad:

 • inaad Nederlaan bangi ku furato

 • kabista inaad codsato

 • inaad ka shaqeyso Nederlaan

Waxaa jira muddo dheer oo sugitaanka BSN

La soco oo ku xisaabtan in waqtigan xaadirka uu jiro muddo dheer oo sugitaanka ah marka leyska qoraayo BRP. Taasi waxaa sababaaya shaqaale la'aan. Dadka heysta sharciga deganaanshaha magangelyada, ayaa mudnaanta la siinayaa marka lagu qoraayo BRP.

Sidaan ayaa BSN ku weydiisaneysaa

Ma joogtaa wax ka badan 6 bilood Nederlaan? Markaa iskaa uweydiiso BSN. Taasina halkan hoose ayaa ka aqrineysaa sida aad u sameyneyso:

Iska qor degmada

Waxaad bilaash iskaga diiwaan gelisaa degmada aad ku nooshahay. Tan waxa loo yaqaan

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Diiwaangelinta Aasaasiga ah ee Dadka (BRP)
. Tani waa inaad u tagtaa miiska gaarka ah ee degmada. Tan waxa loo yaqaan 'dariiqa BRP'. Waxaad tan ka heli kartaa 5 goobood oo
Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyadaha (IND)
. Goobtaasi waxaad ka heleysaa:

 • Hoofddorp

 • Ter Apel

 • Budel

 • Zevenaar

 • Den Bosch

Waxaad si toos uga heleysaa dowlada warqad oo ku qoran BSN-ka

Badiyaa waxaa heleysaa warqada oo la socda BSN 4 wiig gudahooda ka dib markaad iska soo qorto BRP.

Mar mar ayaa mudnaan hormarin heli kartaa

Mar mar ayaa waxaa suura gal ah in si mudnaan la isku qoro iyadoo hab degdeg ah la maraayo. Habkan degdega waxaa loogu talo galay:

 • Dadka heysta sharciga deganaanshaha magangelyada ee hore shaqo u helay

 • Dadka heysta sharciga deganaanshaha magangelyada ee guri loo bandhigey

 • Dadka u baahan arrimo caafimaad darteeda BSN

 • Dadka heysta

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  sharciga shaqada(TWV)
  kuwaasoo shaqsiyadooda IND ay taqaano

Waxaa baaliga warbixinta ee

Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
Xarunta Dejinta Maganelyodoonka (COA)
ayaa u sheegi kartaa in aad xaq u leedahay isqoritaanka deg dega ee BRP.

Mar mar iskama diiwaangelin kartid BRP

Iskama diiwaangelin kartid BRP haddii arrimahan 1 ka mid ah adiga ku quseeyaan:

 • Waxaad ku jirtaa

  Riix halkan wixii faahfaahin siyaado ah
  dacwada-Dublin

 • Waxaad ka timid waddan ay Nederlaan u aragto wadan amaan ah

 • Waxaad sii heysataa sharci deganaansho oo wadan kale oo Midowga Yurub ah (EU)

 • Aqoonsigaaga/qofka aad tahay IND weli ma xaqiijin

Qodobkan ma ku caawiyay?