Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Sharciga deganaanshaha joogtada ah

Haddii sharcigaaga deganaanshaha mudada ah uu waqtigiisa dhamaan rabo, markaa waxaad weydiisan kartaa sharci deganaansho joogto ah. Halkan ka aqri sida aad qaxooti ahaan aad sharci deganaansho joogto ah u weydiisan karto.


Mashruuca tallaabooyinka

Sharciga deganaanshaha joogtada ah oo la codsanaayo


Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.