ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Vuurwerk in Rotterdam

ምንጪ፡ Frans Berkelaar

ርችት ኣብ ኔዘርላንድ

ዝተሓትመሉ ኣብ: 20/12/2022 12:22 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ዕለት 31 ታሕሳስ ኔዘርላንዳውያን ንምእታው ሓድሽ ዓመት ብዘበስር ርችት የብዕሉ። እዚ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ድሮ ሓድሽ ዓመት ኢልና እንጽውዖ እዩ። ካብ 31 ታሕሳስ ናብ 1 ጥሪ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ድማ ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ናይ ርችት ምርኢት ይካየድ። ኣብ መብዛሕትአን ምምሕዳር ከተማታት ካብ ሰዓት 18:00 ክሳብ 02:00 ባዕልኻ ርችት ክትትኩስ እውን ትኽእል ኢኻ።

እገዳ ርችት

ኣብ ገለ ከተማታት ባዕልኻ ርችት ምውላዕ ክልኩል እዩ። ርችት ክትውልዕ ይፍቀደልካ ድዩ ኣይፍቀደልካን ንምርኣይ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ከተማኻ ተወከስ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዘን ከተማታት ሰባት ርችት ይውልዑ እዮም። እዚ ክልኩል እዩ።

ብከላ ድምጺ

ኣብ ምሉእ ወርሒ ታሕሳስ፡ ብሰንኪ ርችት ንዝመጽእ ብከላ ድምጺ ተዳለዉ። መብዛሕትኡ ርችት ኣብ ሆላንድ ብ 31 ታሕሳስ እዩ ዝውላዕ። ኣብቲ ቅድሚኡ ዝህልዋ ሰሙናት ግን ድሮ ዘይሕጋዊ ርችት ክትኮስ ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ። ኣብተን ናይ መወዳእታ ሒደት መዓልታት ናይ ዓመት ድምጺ ቶኽሲ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ።

ድሕንነት

ርችት ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ድሕነትካን ድሕነት ካልኦትን ሕሰብ። ቅድሚ ሕጂ ተጠቒምካ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ ባዕልኻ ርችት ኣይትውላዕ። ቅድሚ ሕጂ ርችት ኣንዲድካ እንተኾንካ ተጠንቀቕ። ናይ ድሕነት መነጽር ምግባር፣ ናይ መብራህቲ ፊዩዝ ተጠቐምን ካብቲ ርችት እኹል ርሕቀት ምሓዝን። ከቢድ ርችት ክልኩል እዩ።

ህዝባዊ መጓዓዝያ

ኣብ ምቕያር ዓመት፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ውሑድ ግዜ እዩ ዝኸይድ። ብዘይካዚ፡ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት፡ ባቡራትን ባቡር ትሕቲ መሬትን ኣብ እተፈላለየ እዋን ኪጐዓዛ ይኽእላ እየን። ቅኑዕ ናይ ግዜ ሰሌዳ ምፍላጥካ ርግጸኛ ኩን። እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ባቡር ወይ ባቡር ትሕቲ መሬት ተገሊጹ ኣሎ።

ዝተዓጽወ ሳጹናት ፖስታ

ኣብተን ናይ መወዳእታ ሒደት መዓልታት ናይቲ ዓመት፡ ሳጹናት ፖስታን ሳንዱቕ ጐሓፍን ይእለዩ ወይ ይዕጸዉ እዮም። እዚ ድማ ሰባት ርችት ከይድርብዩሎም እዩ። ፖስታ ክትሰድድ ምስ እትደሊ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ።

እዚ ዓንቀጽ ንዓኻ ሓጋዚ ድዩ?