ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ እዩ። እዚ ማለት ደጊም ደገፍ ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ኣብ ኩነታትካ ዘሎ ተኽእሎታት ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ እዩ። እዚ ማለት ደጊም ደገፍ ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ኣብ ኩነታትካ ዘሎ ተኽእሎታት ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
ኩሎም ዓንቀጻት ዜና