ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ እዩ። እዚ ማለት ደጊም ደገፍ ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ኣብ ኩነታትካ ዘሎ ተኽእሎታት ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
ብዛዕባ እንታይ ክንሕግዘካ ትደልይ?

ናብ RefugeeHelp እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ተነጺጉ እዩ። እዚ ማለት ደጊም ደገፍ ክትረክብ ኣይትኽእልን ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ገጽ እዚ ብዛዕባ ኣብ ኩነታትካ ዘሎ ተኽእሎታት ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።
ብዛዕባ እንታይ ክንሕግዘካ ትደልይ?

እዋናዊ ሓበሬታ

.