ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ናብ ኔዘርላንድ ምምጻእ

ከም ስደተኛ ኣብ ኔዘርላንድ በጺሕካ። ብመሬት እንተድኣ ኮይንካ መጺእካ፣ ዑቕባ ንምሕታት ናብ ተር ኣፐል ክትከይድ ኣለካ። ብነፋሪት እንተድኣ ኮይንካ መጺእካ ድማ፣ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል [Schiphol] ዑቕባ ትሓትት።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።