• ጀምር
  • ናብ ኔዘርላንድ ምምጻእ

ናብ ኔዘርላንድ ምምጻእ

ከም ስደተኛ ኣብ ኔዘርላንድ በጺሕካ። ብመሬት እንተድኣ ኮይንካ መጺእካ፣ ዑቕባ ንምሕታት ናብ ተር ኣፐል ክትከይድ ኣለካ። ብነፋሪት እንተድኣ ኮይንካ መጺእካ ድማ፣ ኣብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዑቕባ ትሓትት።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።