ኣብ ተር ኣፐል ዝርከብ ህንጻ ቤት-ጽሕፈት IND።
ምንጪ፡ Flickr
ሓበሬታ
ኣብ ወጻኢ ሃገር እንተሃሊኻ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 1/5/2024 2:35 ድ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ዘይኮነስ ኣብ ካልእ ሃገር ዲኻ ዘለኻ? ስለዚ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ። ብኢንተርነት እውን ዑቕባ ክትሓትት ኣይትኽእልን ኢኻ።

ዑቕባ ክትሓትት እትኽእል ኣብ ኔዘርላንድ ምስ እትህሉው ጥራይ እዩ

ዑቕባ ንምሕታት ብኣካል ኣብ ኔዘርላንድ ክትህሉው ኣለካ። ኣብ ቁሸት ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከል ምዝገባ ድማ ዑቕባ ትሓትት።

ኣብ Ter Apel ምምዝጋብ
ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ምምልካት ከተንብብ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዚ ንምግባር ኣብ ገጠር ተር ኣፐል ኣብ ዝርከብ ማእከል መመልከቲ ትምዝገብ። ኣብዚ ዑቕባ ንምርካብ ናብ IND ተመልክት፣ ፖሊስ ኔዘርላንድ ድማ ንመመልከቲኻ ይምዝግቦ።

ኣብ ኣምስተርዳም ናብ ዝርከብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል ብነፋሪት ዲኻ ትመጽእ? ስለዚ ኣብ ተር ኣፐል ዑቕባ ኣይትሓትትን ኢኻ፣ የግዳስ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ኢኻ ዑቕባ እትሓትት።

ብማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል ምምጻእ
ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ስኺፖል ዑቕባ ምሕታት ዝያዳ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኔዘርላንድ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ከተመስርሖ ከም ዘለዋ ክትውስን ትኽእል እያ

ኣብ ተር ኣፐል ወይ ኣብ መዓርፎ ነፈርቲ ስኺፖል ኣብ እትምዝገበሉ እዋን፣ ፖሊስ ብዛዕባ መንነትካን ኣባላት ስድራ-ቤትካን ሕቶታት ክሓቱኻ እዮም። ፖሊስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ኤውሮጳዊ ሃገር ተመዝጊብካ እንተኾንካ እውን ይምርምሩ። ከምኡ ምስ ዝኸውን እዛ ሃገር ምናልባት ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ከተመስርሖ ኣለዋ። 

መስርሕ ዱብሊን
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ካልእ ኤውሮጳዊት ሃገር ከተመስርሖ ከም ዘለዋ ክውስን ይኽእል እዩ። ከምኡ ምስ ዝኸውን ድማ ናብ መስርሕ ዱብሊን ትኣቱው። መስርሕ ዱብሊን ብኸመይ ከምዝካየድ ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?