ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ክንክን ጥዕና

ሓኪም፣ ክኢላ ስነ-ኣእምሮ ወይ ካልእ ሕክምናዊ ክንክን ትደልይ ኣለኻ ዲኻ? ኣብዚ ገጽ ስርዓተ ክንክን ጥዕና ኔዘርላንድ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ብዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ። ብዛዕባ መድሕን ጥዕና እውን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።