ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ገንዘብ

ኣብ ኔዘርላንድ ንመስርሕ ዑቕባኻ ትጽበይ ምስ እትህሉው፣ ካብ መንግስቲ ገንዘብ ክትረክብ መሰል ኣለካ። እዚ ድማ ናይ መግብን መነባብሮን ኣበል ይበሃል። እዚ ካብ መንግስቲ እትረኽቦ ዓይነት ጥቕሚ ወይ ካሕሳ እዩ። እዚ ብኸመይ ከም ዝሰርሕን ብዛዕባ ካልኦት ፋይናንሳዊ ጉዳያትን ኣብዚ ኣንብብ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።