ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ትሕቲ ቅልጽሞም ወረቃቕቲ ሒዞም ብሓባር ደው ኢሎም

ቅድመ-ኩነታት ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 7/2/2024 2:50 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ዘመልከትካዮ ዑቕባ ን6 ኣዋርሕ ወይ ልዕሊኡ ኣብ ኔዘርላንድ ይምስራሕ ኣሎ ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ኣብ ትሕቲ ዝተወሰኑ ቅድመ-ኩነታት ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ትሕቲ እዞም ዝስዕቡ ቅድመ-ኩነታት ደሞዝ ዝኽፈሎ ስራሕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ፡

 • ብቚዕ

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  W-document
  ዘለካ ምስ እትኸውን።

 • ዘመልከትካዮ ዑቕባ ን6 ኣዋርሕ ኣብ ምምስራሕ ዝርከብ ምስ ዝኸውን፣ ካብቲ ናይ ዑቕባ መመልከቲኻ (

  ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
  ቅጥዒ M35-H
  ) ኣብ ተር ኣፐል ዝፈረምካሉ ግዜ ጀሚርካ ድማ ትቖጽር።

 • ኣስራሒኻ ንዓኻ ንኽቖጽረካ ናይ ስራሕ ፍቓድ (TWV) ዘለዎ ምስ ዝኸውን፤

 • ዕድሜኻ ትሕቲ 18 ዓመት ዲኻ? ዕድሜኻ 16 ወይ 17 ዓመት እንተድኣ ኮይንካ ንኽንደይ ግዜ ክትሰርሕ ከም እትኽእል ፍሉይ ሕግታት ኣሎ።

ኣስራሒኻ ንዓኻ ናይ ስራሕ ፍቓድ (TWV) ከመልክተልካ ኣለዎ

ኣስራሒኻ ናይ ስራሕ ፍቓድ -TWV- ብዝምልከት ናብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
የመልክት። እዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢኻ። UWV ድማ ኣብ ውሽጢ 5 ሳምንታት ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ መመልከቲ ክውስን እዩ። ኣስራሒኻ TWV ምስረኸበ ድማ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

ሓደ ኣስራሒ ብዘይ ናይ ስራሕ ፍቓድ (TWV) ክትሰርሕ እንተፈቒዱካ፣ እዚ ብሕጊ ዘቕጽዕ እዩ። ስለዚ ድማ ንኣስራሒኻ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክወሃቦ ይኽእል እዩ። ንዓኻ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክወሃበካ ኣይክእልን እዩ። እቲ ናትካ TWV ግዜኡ ወዲቚ ድዩ? ስለዚ ኣስራሒኻ ሓድሽ TWV ከመልክት ኣለዎ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?