ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Protest

'ኣነ ካብ ዩክሬን እየ ሃዲመ፣ ካብ ሞሮኮ ኣይኮንኩን'

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 23/11/2023 2:46 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓመተ-ትምህርቱ ናይ ስነ ሕክምና-ስኒ፣ ሞሮካዊ ኣናስ ካብ ዩክሬን ክሃድም ተገዲዱ። ኣብ ወርሒ ግንቦት 2022 ድማ ናብ ኔዘርላንድ መጺኡ። ኣብ ኔዘርላንድ ዘለዎ ግዝያዊ ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰሉ ቀልጢፉ ከምዘብቕዕ ከይፈለጠ። "ኩላትና ካብ ሓደ ወራር ኢና ሃዲምና፣ ስለምንታይ ኣነ ክጸንሕ ዘይክእል?"

ግዝያዊ ሓለዋ ንኣሽሓት ሰባት 4 መስከረም ከብቕዕ እዩ

25 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣናስ ኣብ ቲልቡርኽ እዩ ዝቕመጥ። ንሱ ይሰርሕ እዩ፣ ከምኡ እውን ህይወቱ ዳግማይ ክሃንጽ ይደልይ። እንተኾነ ግን ግዝያዊ ሓለዋ ናይ ምርካብ መሰሉ ዕለት 4 መስከረም ከብቅዕ እዩ። ልክዕ ከም ናይቶም ብመሰረት መንግስቲ ናብ ኔዘርላንድ ዝመጽኡ ግን ድማ ናይ ዩክሬን ዜግነት ዘይብሎም ከባቢ 3.000 ዝኾኑ ካልኦት ሰባት።

"ኣብ ዩክሬን ይኹን ኣብ ኔዘርላንድ ህይወተይ ይባኽን ኣሎ"

ኣናስ ላዕለዋይ ትምህርቲ ንምክትታል ካብ ሃገሩ ሞሮኮ ናብ ዩክሬን ተበጊሱ። ሩስያ ንዩክሬን ኣብ ዝወረረትሉ እዋን ዲፕሎማኡ ንኽጭብጥ ቀሪቡ ነይሩ እዩ ። "ካብ ዩክሬን ወጺአ ኣብ ኔዘርላንድ ሓድሽ ህይወት ክሃንጽ ነይሩኒ። ሕጂ ስራሕ ኣለኒ። ሕጂ ግን ድሕሪ ደጊም ብዛዕባ መጻኢ ኣብ ኔዘርላንድ ክሓስብ ኣይክእልን እየ፣ ምኽንያቱ ድማ እቲ ዝረኸብክዎ ግዝያዊ ሓለዋ ደው ክብል ስለዝኾነ እዩ። እዚ ኣድልዎ ዘለዎ ኮይኑ ረኺበዮ። ኩላትና ልክዕ ብሓደ ዓይነት ምኽንያት ኢና ሃዲምና፣ ኮይኑ ግን ናይ ዩክሬን ዜግነት ዘለዎም ሰባት ኣብ ትሕቲ እዚ መምርሒ ዝምደቡ ኮይኖም ክቕጽሉ እዮም። ኣነ መስርሕ ዑቕባ ክጅምር ኣይደልይን እየ። ኣነ ካብ ዩክሬን እየ ሃዲመ፣ ካብ ሞሮኮ ኣይኮንኩን።"

"እቶም ሕግታት ካብ መጀመርታ ንጹራት ኣይነበሩን"

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ንነፍስወከፍ ሰብ ብዛዕባ ኣብ ኔዘርላንድ ዘለዎ ኩነት መንበሪን ብዛዕብኡ ክህሉዉ ዝኽእሉ ለውጥታትን ብዝምልከት ብደብዳቤ ይሕብር እዩ። "IND ብዙሕ ምድንጋር ፈጢሩ እዩ። መጀመርታ ክጸንሕ ዝኽእል ምንባረይ ዝገልጽ ደብዳቤ ተቐቢለ። ተስፋ ድማ ረኺበ ነይረ። እንተኾነ ግን እዚ ግጉይ ደብዳቤ ኮይኑ ተረኺቡ። ብዙሕ ተስፋ ምቑራጽን ዘይንጹርነትን ዝፈጥር እዩ።"

"ሰላማዊ ተቓውሞ ክንገብር ንደልይ ኢና"

"ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት፣ እቲ ግዝያዊ ሓለዋ ስለምንታይ ንዓና ከም ዘብቕዕ ኣይርድኣንን እዩ።" ብመንገዲ X (ቀደም ትዊተር ዝበሃል ዝነበረ) ኣናስ ንዕለት 4 መስከረም 2023 ኣንጻር ምቚራጽ ግዝያዊ ሓለዋ ተቓውሞታት ክግበሩ ምዃኖም ፈሊጡ። ኣብቲ ብዕለት 14 ነሓሰ ኣብ ደን ሃኽ ዝተኻየደ ተቓውሞ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ሰባት ተረኺቦም ነይሮም እዮም። "ኣነ ክሳተፍ፣ ድምጸይ ከስምዕ ይደልይ ነይረ። ብዙሓት ሰባት ሕጂ ብሕጋዊ መንገዲ ይሰርሑ እዮም፣ ከምኡ እውን መጽለሊ ኣለዎም። ዳሕራይ ደጊም ክንሰርሕ እንተድኣ ዘይተፈቒዱልናን መጽለሊ ምስ ዘይህልወናን፣ ኣብ ኔዘርላንድ ኣዝዩ ብዙሕ ዘይሕጋውነት ከስዕብ እዩ።" 

እቲ ተቓውሞ ድሮ ኣቐዲሙ ብፖሊስ ይፍለጥ ነይሩ እዩ። "ንፖሊስ ተቓውሞ ክንገብር ንኽእል ምዃናን ዘይምዃናን ሓቲትናዮም። ብዛዕባ እዚ ምስኦም ጽቡቕ ገይርና ተሰማሚዕና ኣለና። ንሕና ጸገማት ዘይብሉ ሰላማዊ ተቓውሞ ክንገብር ኢና እንደልይ።" ዝቕጽል ተቓውሞ እውን መደብ ተታሒዙሉ ኣሎ። ኣናስ ተቓውሞኡ ይቕጽል ኣሎ። ኣብ ቀረባ እዋን ኩነታቱ ክቕየር ድማ ተስፋ ኣለዎ። "ድምጸይ ከስምዕ ክቕጽል እየ። ሕጂ ክገብሮ ዝኽእል እዚ ጥራይ እዩ። ነፍስወከፍ ሰብ ብዘይ ኣድልዎ ፍትሓዊ ፖሊሲ ንኽረክብ ድማ ይምነይ።"

እዚ ዓንቀጽ ንዓኻ መሳጢ ድዩ?