ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ሲቪካዊ ምውህሃድ ብኸምዚ እዩ ዝሰርሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/3/2023 1:56 ድ.ቀ.

'ሲቪካዊ ምውህሃድ' ቋንቋ ኔዘርላንድ ንምምሃር እትገብሮ ነገር እዩ። ብዛዕባ ሕብረተሰብ ኔዘርላንድ እውን ትመሃር ኢኻ። እዚ ሲቪካዊ ምውህሃድ ከም ንቡር እንተበዝሐ 3 ዓመታት እዩ ዝወስድ። ድሕሪ ሲቪካዊ ምውህሃድካ ድማ ኣብ ኔዘርላንድ ክትመሃር ወይ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ።

ሲቪካዊ ምውህሃድ ግዴታ እዩ

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ከምኡ እውን ዕድሜኻ ካብ 18 ክሳብ 67 ዓመት ድዩ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ብ undefinedinburgerenundefined (ሲቪካዊ ምውህሃድ) ክትጅምር ኢኻ። እዚ ግዴታ እዩ። ኣብ ናይ ምውህሃድ ስልጠና ክትሳተፍን፣ ኣብ ዝተወሰነ ገደብ-ግዜ (መብዛሕትኡ ግዜ 3 ዓመት) ፈተናታት ክትወስድን ኣለካ። ወይ ድማ እንተወሓደ ብደረጃ MBO 2 ዲፕሎማ ክትረክብ ኣለካ።

ሲቪካዊ ምውህሃድ ምጅማር

ካብ

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
ብዛዕባ ምጅማር ሲቪካዊ ምውህሃድካ ዝምልከት ደብዳቤ ክትቅበል ኢኻ። እዚ ደብዳቤ ንሲቪካዊ ምውህሃድካ ንምዝዛም ክንደይ ግዜ ከምዘለካ ዝሕብረካ እዩ። እዚ ድማ undefinedናይ ምውህሃድ ገደብ-ግዜundefined ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ገደብ-ግዜ መብዛሕትኡ እዋን ሰለስተ ዓመታት እዩ።

ቅድሚ እቲ ናይ ሲቪካዊ ምውህሃድ ገደብ-ግዜኻ ምዝዛሙ፣ ናይ ሲቪካዊ ምውህሃድ ዲፕሎማኻ ክትሕዝ ኣለካ። እንተድኣ ንሲቪካዊ ምውህሃድካ ኣብ ግዚኡ ዘይወዳእካ፣ DUO መቕጻዕቲ ክህበካ ይኽእል እዩ።

እዚኦም ሕግታት እዚ ንዓኻ ዝምልከቱ እዮም

ኔዘርላንድ ክልተ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ሲቪካዊ ምውህሃድ ኣለዋ፡ ስርዓት ምውህሃድ ካብ 2013 ጀሚሩ፣ ከምኡ እውን ስርዓት ምውህሃድ 2021። ንኽልቲኦም ስርዓታት ዝተፈላለዩ ሕግታት ኣለዎም።

ኣየኖት ሕግታት ከም ዝምልከቱኻ ንምፍላጥ፣ ኣብቲ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ምዃንካ ዝገልጽ ካብ

ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ዝመጸ ደብዳቤ ተመልከት። እዚ ድማ undefinedbeschikkingundefined ተባሂሉ ይጽዋዕ።

እቲ ካብ Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ዝመጸ ደብዳቤን፣ ኣብ inburgeren.nl ዝርከብ ውልቃዊ ፋይልካን ኣየናይ ስርዓት ሲቪካዊ ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ እውን ይገልጹ እዮም።

ብዛዕባ ሲቪካዊ ምውህሃድ ኣብ ውልቃዊ ኩነትካ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብዚ ታሕቲ ኣየናይ ስርዓተ ሲቪካዊ ምውህሃድ ከም ዝምልከተካ ምረጽ፡