ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

እንተደኣ ናይ 5 ዓመት ናይ ስደተኛ መንበሪ ፈቓድ ኣለካ ኮይኑ፣ ኣብ'ዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፣ መንበሪ-ቤትን ትምህርትን ብዝምልከት ብኸመይ ከም እተመልክት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ናብ ኔዘርላንድ እንቋዕ ብደሓን መጻእካ

እንተደኣ ናይ 5 ዓመት ናይ ስደተኛ መንበሪ ፈቓድ ኣለካ ኮይኑ፣ ኣብ'ዚ ገጽ እዚ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት፣ መንበሪ-ቤትን ትምህርትን ብዝምልከት ብኸመይ ከም እተመልክት ዝያዳ ሓበሬታ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።
ኩሎም ዓንቀጻት ዜና