ሓደ ሰብ ካብ ስእሊታት ዘለዎ መጽሓፍ ቋንቋ ኔዘርላንድ ይመሃር
ምንጪ፡ Polina Tankilevitch

ሓገዝ ብዛዕባ ቋንቋ ኔዘርላንድ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 11/10/2023 10:50 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ቋንቋ ኔዘርላንድ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ። ቋንቋ ኔዘርላንድ ንምምሃር ሓገዝ ምስ እትደልይ፣ ሓገዝ ብኸመይን ኣበይን ክትረክብ ከም እትኽእል ኣብዚ ገጽ ተወሳኺ ሓበሬታ ክትረኽብ ትኽእል ኢኻ።

ምስ ብጻይ ቋንቋ ወይ ኣሰልጣኒ ቋንቋ

ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትለማመደሉ እትኽእል ናይ ቋንቋ ብጻይ ወይ ናይ ቋንቋ ኣሰልጣኒ ክትደልይ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ከም በዓል ፌስቡክ ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጉጅለታት ኣለዉ፣ ኣብኣቶም ድማ ናይ ቋንቋ ብጻይ ወይ ናይ ቋንቋ ኣሰልጣኒ ንምርካብ ሕቶ ክትልጥፍ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ

ኣብ ብዙሓት ኣብያተ-መጻሕፍቲ ቋንቋ ኔዘርላንድ ኣብ ኮምፒተር ክትለማመድ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት መጽሓፍቲ ኔዘርላንድ ክትልቃሕ ትኽእል ኢኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ወለንተኛታት ኣብ ቤተ-መጻሕፍቲ ብነጻ ትምህርቲ ቋንቋ ይውድቡ እዮም።

መብዛሕትኡ ግዜ ብመንገዲ ቤተ-መጻሕፍቲ ምስ ሓደ ናይ ቋንቋ ብጻይ ክትራኸብ እውን ትኽእል ኢኻ። ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ቤተ-መጻሕፍቲ ኣብ Bibliotheek.nl ድለይ።

ጸጋታት ኢንተርነት ተጠቐም

ብኢንተርነት ቋንቋ ኔዘርላንድ ክትለማመደሎም እትኽእል ብዙሓት ነጻ መርበባት-ሓበሬታን ብዙሓት ኣፕን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ገለ ሓገዝቲ ምኽርታት ኣብዚ እነሆ፡

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?