• ጀምር
  • "ኣብ ጋንታ ኦራንየ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ሕልሚ እዩ"
ሓደ ሰብኣይ ኣብ መዓልቲ ምምራጽ ኣብ ካምፓስ KNVB ሸቶኡ የብዕል
ምንጪ፡ Liebe Leute
ተሞክሮ
"ኣብ ጋንታ ኦራንየ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ሕልሚ እዩ"
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:57 ድ.ቀ.

ኣብ እዋን ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ -EURO UNITY Cup- ኔዘርላንድ ከም ስደተኛታት ናብ ኔዘርላንድ ብዝመጹ 8 ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ክትውከል እያ። መዓልቲ ምምራጽ ጋንታ ኔዘርላንድ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ዛይስት ተኻይዱ ኣሎ። “ኩዕሶ እግሪ ክጻወት እየ ካብ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ሃርለም ናብዚ መጺአ።”

"ኩዕሶ እግሪ ሓንሳብ ጭንቀትካ ከም እትርስዕ እዩ ዝገብረካ"

ፕሮፌሽናል ኮኾብ ተጻዋቲት ኩዕሶ እግሪ ፋርኩንዳ ሙህታጅ -Farkhunda Muhtaj- ንኹሎም ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበሩ ሰባት፡ “በይንኻ ኣይኮንካን” ትብል። ንሳ ንባዕላ ካብ ኣፍጋኒስታን ሃዲማ ኣብ ካናዳ እያ ዓብያ። ሕጂ ድማ ምስ ደቂ-ኣንስትዮ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ፎርቱና ሲታርድ -Fortuna Sittard- ትጻወት ኣላ፣ ከምኡ እውን ሓለቓ ጋንታ ናይታ ናብ ፍራንክፈርት እትኸይድ ጋንታ ስደተኛታት ኦራንየ እያ። “ኩዕሶ እግሪ ሓንሳብ ጭንቀትካ ከም እትርስዕ እዩ ዝገብረካ። ብፍላይ ሎሚ ብዙሕ ተደሰት!"

ሕጉሳትን ቁሩብ ወጥሪ ዘለዎምን 200 ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ዛይስት -Zeist- ተኣከቡ። ኩሎም ቦርሳታት ስፖርትን ጫማ ኩዕሶ እግሪን ኣብ ኢድ ብምሓዝ ኣብቲ ዓቢይ ኣዳራሽ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ንግስነታዊት ኔዘርላንድ (KNVB) መንበር ተቐመጡ። እቲ ኣዳራሽ ድማ ዝተፈላለዩ ዜግነትን ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽን ብዘለዎም ሰባት መልአ። ኩሎም ግን 1 ዕላማ እዩ ዘለዎም፡ ንዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ -EURO UNITY Cup- ንጋንታ ኔዘርላንድ ወኪሎም ንኽጻወቱ ንኽምረጹ።

ዋንጫ ሓድነት ኤውሮጳ EURO UNITY Cup 2023 ኣብ ዕለታት 27፣ 28ን 29ን ሰነ ኣብ ፍራንክፈርት ክካየድ እዩ። ወግዓዊ ሻምፕዮና ስደተኛታት ኤውሮጳ UEFA ከምኡ እውን UNHCR። ኔዘርላንድ 8 ስደተኛታትን 3 ኔዘርላንዳውያንን ዝሓቖፈት ብፍሉይ ብዝተመርጸት ጋንታ እያ ክትውከል። ምምራጽ ናይታ ጋንታ ድማ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዛይስት ኣብ ዝርከብ ካምፓስ KNVB ተኻይዱ።

"ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ኣብ ጽርግያ እየ ተማሂረ"

ድሕሪ መደረታት ናይ ተግባር ግዜ እዩ። እቲ ኣብቲ ሜዳ ዝግበር ዝነበረ ሓጺር ናይ ምርስሳን ምንቅስቓሳት ድሮ ኣብቲ ከባቢ ብዙሕ ተውህቦ ከምዘሎ ዘርእይ እዩ። እዚ ንወዲ 20 ዓመት ሃዲ እውን ይምልከት እዩ። ንሱ ነቲ ውሩይ ዝኾነ ቁጽሪ 14 ማልያ ናይ ኦራንየ እዩ ዝኽደን።"ኣነ ሓያል ደጋፊ ናይ ክራውፍ እየ!"

ሃዲ ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ኣብ ዒራቕ ኩዕሶ እግሪ ክጻወት ጀሚሩ። "ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ኣይነበረናን፣ ኣብ ጽርግያ ግን ንጻወት ነይርና። ንገዛእ ርእሰይ ብዝያዳ ንኸመሓይሽ ድማ ኩሉ ግዜ ናይ ንፉዓት ተጻወትቲ ኩዕሶ እግሪ ቪድዮታት ይርእይ ነይረ። ኣብ ጋንታ ኦራንየ ኩዕሶ እግሪ ምጽዋት ሕልሚ እዩ!" 

"ደጊም ማዕረ እቶም መንእሰያት ተጻወትቲ ክኸይድ ኣይክእልን እየ!"

ሻሃብ ወዲ 34 ዓመት ኮይኑ ካብ ኢራን ዝመጸ እዩ። ኣብ ጐድኒ ደው ኢሉ ድማ ንጋንታኡ የተባብዕ ነበረ። “ኩዕሶ እግሪ ክጻወት እየ ካብ ማእከል መዕቆቢ ስደተኛታት ሃርለም ናብዚ መጺአ።” ሻሃብ ንባዕሉ ንከም በዓል ኣርየን ሮበንን ደኒስ በርግካምፕን ዝኣመሰሉ ተጻወትቲ እዩ ዝያዳ ዝጥምት። “ሮበንን በርግካምፕን እውን ልክዕ ከማይ ቁሩብ ዕድመ ዝወሰዱ እዮም። ደጊም ማዕረ እቶም መንእሰያት ተጻወትቲ ክኸይድ ኣይክእልን እየ!”

"ሎሚ ክንዕወት ኢና!"

ካብ ዩክሬን ዝመጽአ ተውህቦ ዘለዎ ተጻዋታይ ኣሌክሳንደር ዕድሚኡ 18 ዓመት ጥራይ ኢዩ። “ሎሚ መጺአ ኩዕሶ ክጻወት እየ ደልየ ነይረ። ኣብዚ ምስ በጻሕኩ ምስ ካልኦት ዩክሬናውያን ተራኺበ። ብኡ ንብኡ ድማ ጋንታ መስሪትና።” እዛ መዓልቲ ንኣሌክሳንደር ተወሳኺ ደስታ ዘለዋ እያ። ኣብ ዩክሬን ብዝለዓለ ደረጃ እዩ ኩዕሶ እግሪ ዝጻወት ነይሩ። “ሕጂ ኣብ ኔዘርላንድ ብምህላወይ ሕጉስ እየ። ኔዘርላንድ ንዓና ብዙሕ ትገብረልና ኣላ። መጽለሊ ኣለና፣ ከምኡ እውን ናብ ቤት-ትምህርቲ ይኸይድ እየ።” ርእሰ-ተኣማንነት ብምሕዋስ ድማ ኣብ ጽቡቕ ኣንፈት ኣሎ፡ “ሎሚ ክንዕወት ኢና!”

ኣሰልጣኒ ጋንታ ስደተኛታት ረነ ቫን ራይስቫይክ -René van Rijswijk- እዩ። ንሱ ንባዕሉ ፕሮፌሽናል መስርሕ ህይወት እዩ ነይርዎ። ሕጂ ዝበለጹ ተጻወትቲ ናብ ፍራንክፈርት ምውሳድ ድማ ናቱ ዕማም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ዕለት 28 ሰነ ኸኣ ንዋንጫ ክወዳደሩ ኣለዎም።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?