• ጀምር
  • ርችት ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት
ርችት ኣብ ሮተርዳም
ምንጪ፡ Frans Berkelaar
ዜና
ርችት ኣብ ኔዘርላንድ ኣብ ዋዜማ ሓድሽ ዓመት
ዝተሓትመሉ ኣብ: 20/12/2022 12:22 ድ.ቀ.

ካብ 31 ታሕሳስ ናብ 1 ጥሪ ኣብ ዘውግሕ ምሸት ኔዘርላንዳውያን ንዋዜማ ሓድሽ ዓመት ብርችት የብዕሉ። ኣብ መላእ ኔዘርላንድ ድማ ናይ ርችት ምርኢት ኣሎ። ብዙሓት ኔዘርላንዳውያን ባዕሎም እውን ርችት ይትኲሱ እዮም። እዚ ኣበይን መዓስን ከምዝፍቀድ ኣብዚ ዓንቀጽ ኣንብብ። ኣብ እዋን ዋዜማን ሓድሽ ዓመትን እንታይ ከተቕልበሉ ከምዘለካ እውን ኣንብብ።

ኣብ ገሊኦም ምምሕዳራት ከተማ ርችት ክልኩል እዩ

ኣብ መብዛሕትኦም ምምሕዳራት ከተማ ካብ ሰዓት 18፡00 ክሳብ 02፡00 ባዕልኻ ርችት ክትውልዕ ይፍቀድ እዩ። ኣብ ገሊኦም ምምሕዳራት ከተማ ግን ባዕልኻ ርችት ምውላዕ ክልኩል እዩ። ርችት ክትውልዕ ዝፍቀደልካ ምዃኑን ዘይምዃኑን ንምርኣይ ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ ምምሕዳር ከተማኻ ተወከስ። ኮይኑ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዞም ምምሕዳራት ከተማ ሰባት ባዕሎም ርችት ይውልዑ እዮም። እዚ ግን ክልኩል እዩ።

ረብሻ ድምጺ ብሰንኪ ርችት

ኣብ ምሉእ ወርሒ ታሕሳስ፡ ብሰንኪ ርችት ንዝመጽእ ብከላ ድምጺ ተዳለዉ። መብዛሕትኡ ርችት ኣብ ሆላንድ ብ 31 ታሕሳስ እዩ ዝውላዕ። ኣብቲ ቅድሚኡ ዝህልዋ ሰሙናት ግን ድሮ ዘይሕጋዊ ርችት ክትኮስ ይኽእል እዩ። ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ። ኣብተን ናይ መወዳእታ ሒደት መዓልታት ናይ ዓመት ድምጺ ቶኽሲ ክትሰምዕ ትኽእል ኢኻ።

ርችት ኣብ እትውልዓሉ እዋን ብዛዕባ ድሕነት ሕሰብ

ርችት ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ብዛዕባ ድሕነትካን ድሕነት ካልኦትን ሕሰብ። ቅድሚ ሕጂ ተጠቒምካ ዘይትፈልጥ እንተኾንካ ባዕልኻ ርችት ኣይትውላዕ። ቅድሚ ሕጂ ርችት ኣንዲድካ እንተኾንካ ተጠንቀቕ። ናይ ድሕነት መነጽር ምግባር፣ ናይ መብራህቲ ፊዩዝ ተጠቐምን ካብቲ ርችት እኹል ርሕቀት ምሓዝን። ከቢድ ርችት ክልኩል እዩ።

ህዝባዊ መጓዓዝያ ካብ ንቡር ዝውሕድ እዩ ዝሰርሕ

ኣብ ምቕያር ዓመት፡ ህዝባዊ መጓዓዝያ ውሑድ ግዜ እዩ ዝኸይድ። ብዘይካዚ፡ ኣውቶቡሳት፡ ባቡራት፡ ባቡራትን ባቡር ትሕቲ መሬትን ኣብ እተፈላለየ እዋን ኪጐዓዛ ይኽእላ እየን። ቅኑዕ ናይ ግዜ ሰሌዳ ምፍላጥካ ርግጸኛ ኩን። እዚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ኣውቶቡስ፡ ባቡር፡ ባቡር ወይ ባቡር ትሕቲ መሬት ተገሊጹ ኣሎ።

ዝተዓጽወ ሳጹናት ፖስታ

ኣብተን ናይ መወዳእታ ሒደት መዓልታት ናይቲ ዓመት፡ ሳጹናት ፖስታን ሳንዱቕ ጐሓፍን ይእለዩ ወይ ይዕጸዉ እዮም። እዚ ድማ ሰባት ርችት ከይድርብዩሎም እዩ። ፖስታ ክትሰድድ ምስ እትደሊ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዎ።

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?