ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
Verwoestingen in Gaza

ምንጪ፡ Wikimedia Commons

ኣብ ኔዘርላንድ ፍልስጤማዊ ስደተኛ እንተድኣ ኮይንካ ነዚ ክትፈልጥ ኣለካ

ዝተሓትመሉ ኣብ: 23/10/2023 2:56 ድ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ሞንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝግበር ኲናት ኣብ መስርሕ ዑቕባኻ ወይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤትካ እንታይ ሳዕቤናት ከምዘለዎ ክትፈልጥ ትደልይ' ዲኻ? ወይ ስድራ-ቤትካ ንምሕጋዝ ናብ እስራኤል ወይ ግዝኣታት ፍልስጤም ክትከይድ ትደልይ ዲኻ? ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ኣብዚ ኣንብብ።

ኩነታት ቓዛ ኣብ ናይ ኔዘርላንድ መስርሕ ዑቕባኻ ዘለዎ ሳዕቤናት እዚኦም እዮም

ካብ ምዕራባዊ ገማግም ወይ እስራኤል ዲኻ ሃዲምካ፣ ከምኡ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዲኻ? ስለዚ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND)
ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ከመስርሖ እዩ። ካብዚ ከባቢ ስለ ዝመጻእካ ድማ IND ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ብዝቐልጠፈ ኣየመስርሖን እዩ።

ካብ ቓዛ ዲኻ ሃዲምካ፣ ከምኡ እውን ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ዲኻ? ስለዚ IND ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባኻ ኣሉታዊ ውሳኔ ኣይህብን እዩ። እዚ ማለት ምስ IND ቃለ-መሕትት ክህልወካ እዩ፣ እንተኾነ ግን ኣብቲ ግዜ ናብ ቓዛ ከም እትምለስ ኣይግበርን እዩ፣ ከምኡ እውን IND ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባኻ ውሳኔ ኣይህብን እዩ ማለት እዩ።

ምስ ህሉው ኩነታት ኲናት ቓዛ ዘራኽብ ዘይብሉ ብውልቃዊ ምኽንያታት ዑቕባ ንምርካብ ተመልክት ከም ዘለኻ ንጹር እንተድኣ ኮይኑ ግን፣ IND ብዛዕባ መስርሕ ዑቕባኻ ኣወንታዊ ውሳኔ ክህብ ይኽእል እዩ።

ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ንዝርከቡ ስድራ-ቤት ንዝቐልጠፈ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ

ኣብ ኔዘርላንድ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ድዩ፣ ኣብ ቓዛ ንዝርከቡ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ድማ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ኣመልኪትካ ዲኻ? ስለዚ መመልከቲኻ ብዝቐልጠፈ ንኽምስራሕ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ሕጂ መጀመርታ ንመመልከቲ ኣብ ቓዛ ዝርከቡ ኣባላት ስድራ-ቤት ከመስርሕ እዩ።

ይኹን እምበር ከምዚ ዓይነት መስርሕ ክንደይ ግዜ ከም ዝወስድ ንጹር ኣይኮነን። IND ኣብ ቓዛ ዝርከቡ ስድራ-ቤትካ ናብ ኔዘርላንድ ክመጹ ከም ዝፍቀደሎም እንተድኣ ወሲኑ፣ ኣባላት ስድራ-ቤትካ ካብ ቓዛ ናብ ግብጺ ዶብ ሰጊሮም ክኸዱ ክኽእሉ ኣለዎም። ብምቕጻል ኣብኡ ካብ ግብጺ ናብ ኔዘርላንድ ንምኻድ ካብ ኤምባሲ ኔዘርላንድ መእተዊ ቪዛ ክወስዱ ኣለዎም። ካብ ግብጺ ንኽወጽኡ ድማ ካብ ሰብ-መዚ ናይ ግብጺ ፍቓድ ክረኽቡ ዘለዎም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።

ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ንምምልካት፣ ናይ ኔዘርላንድ መንበሪ ፍቓድ ክህልወካ ኣለዎ። ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪትካ ኣለኻ ዲኻ፣ IND ድማ ንመመልከቲኻ ገና ኣየጽደቖን ድዩ? ስለዚ ንኣባላት ስድራ-ቤትካ ናይ ምጥርናፍ ስድራ-ቤት ከተመልክት ኣይትኽእልን ኢኻ።

መንግስቲ ኔዘርላንድ ፍልስጤማውያን ስደተኛታት ናብ ግዝኣታት ፍልስጤም ከይገሹ ይመክር

ኣብ እስራኤል ወይ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ኣባላት ስድራ-ቤት ኣለዉኻ ድዮም፣ ከምኡ እውን ናብኡ ክትከይድ ትደልይ ዲኻ? እዚ ዳርጋ ዘይከኣልን ብመንግስቲ ኔዘርላንድ ዘይምከርን እዩ። 

ብዛዕባ ኩነትካ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብዚ ታሕቲ ክትረክብ ኢኻ፡

ኣነ ዑቕባ ንምርካብ ኣመልኪተ ኣለኹ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ግዝኣታት ፍልስጤም ክምለስ ደልየ ኣለኹ
ኣነ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ፣ ከምኡ እውን ንግዚኡ ናብ ግዝኣታት ፍልስጤም ክምለስ ደልየ ኣለኹ

ስድራ-ቤትካ ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም እንተድኣ ጠፊኦም ቀይሕ መስቀል ይሕግዘካ እዩ

ቀይሕ መስቀል ኣብ ግዝኣታት ፍልስጤም ንዝጠፍኡ ኣባላት ስድራ-ቤት ንምድላይ ክሕግዝ ይኽእል እዩ። እቲ ከባቢ ሕማቕ ተበጻሕነት ዘለዎ እዩ፣ ህጹጽ ሓገዝ ድማ ድሩት እዩ። ስለዚ ቀይሕ መስቀል ብቐጥታ ክሕግዘካ ዘይክእል ክኸውን ይኽእል እዩ።

እዚ ዓንቀጽ ንዓኻ ሓጋዚ ድዩ?