Hotline support
go back
RECHTSBIJSTAND & REGISTRATIE

Ben je net in Nederland aangekomen en ben je op zoek naar informatie over juridische procedures? Hieronder vind je informatie over asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 14 december 2022

Gezinshereniging

Gezinsleden van mensen met een tijdelijke bescherming kunnen in aanmerking komen voor tijdelijke bescherming in Nederland. Dit kan ook wanneer gezinsleden zelfstandig geen aanspraak op tijdelijke bescherming hebben. Het gaat daarbij om de volgende gezinsleden:

  • Een huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie werd onderhouden;

  • Minderjarige, ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd);

  • Andere naaste familieleden die met het gezin samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk zijn.

Deze gezinsleden komen pas in aanmerking voor tijdelijke bescherming als ze:

  1. Gezinslid zijn van een vluchteling die tijdelijke bescherming heeft in Nederland; en 

  2. Als er sprake was van een duurzame relatie en zij op het moment van het uitbreken van de oorlog, of vanaf 27 november 2021 tot aan vertrek, met het gezinslid in Oekraïne hebben samengewoond.


Rode Kruis: Vermiste Familieleden

Via de afdeling Restoring Family Links (RFL) van het Rode Kruis kan je een opsporingsverzoek indienen wanneer je contact hebt verloren met een familielid of dierbare. Als de aanvraag is beoordeeld, kunnen zij met behulp van contacten met plaatselijke autoriteiten en organisaties in andere landen op zoek. Als de dierbare is gevonden, zorgen zij dat je in contact wordt gebracht. Ook als het niet gelukt is om contact te vinden, wordt dit aan jou doorgegeven. Voor het opsporingsverzoek en meer informatie kun je kijken op de website.

Je vindt ook veel informatie in deze brochure van het Rode Kruis. Deze is beschikbaar in het Russisch.