Hotline support
go back
RECHTSBIJSTAND & REGISTRATIE

Ben je net in Nederland aangekomen en ben je op zoek naar informatie over juridische procedures? Hieronder vind je informatie over asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: woensdag 14 december 2022

Als je door de Russische invasie moest vluchten uit Oekraïne kun je onder de Tijdelijke Bescherming vallen in Nederland. Dat betekent dat er voor jou speciale regels gelden. Zo hoef je geen gebruikelijk asiel aan te vragen en kun je in Nederland wonen en werken. Als je onder de Tijdelijke Bescherming valt, doorloop je de volgende stappen:

  1. Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in de gemeente waarin je verblijft

  2. Inschrijven Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Deze speciale regels zijn van toepassing op de volgende groepen:

  • Oekraïners die op of na 27 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd;

  • Oekraïners die kunnen aantonen dat zij vóór 27 november 2021 al in Nederland waren en niet in een ander EU-land;

  • Mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling waren;

  • Mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een geldige, permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden en die niet vóór 27 november 2021 Oekraïne hebben verlaten en niet vóór 23 februari 2022 naar het land van herkomst zijn teruggekeerd;

  • De partners, minderjarige kinderen en afhankelijke familieleden van personen die onder de regeling vallen.

Let op: sinds 19 juli vallen mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een geldige, tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden niet meer onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn.

Geldigheid Tijdelijke Bescherming

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat vluchtelingen uit Oekraïne met een bewijs van verblijf van de IND in ieder geval tot 4 maart 2024 in Nederland mogen blijven. Dit kan verlengd worden tot maximaal drie jaar: 4 maart 2025. 

Voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden en die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de BRP, geldt dat hun tijdelijke bescherming eindigt per 4 maart 2023. Voor hen is een tijdelijke uitbreiding van de remigratieondersteuning in het leven geroepen.


Geen Tijdelijke Bescherming

Als je niet onder de tijdelijke bescherming valt, heb je twee opties:

  • terugkeer naar het land van herkomst

  • aanvragen van een reguliere asielvergunning

Let op: dit is alleen van toepassing als je niet onder de Tijdelijke Bescherming valt. Meer informatie lees je op de pagina niet-Oekraïne nationaliteit.


Tijdelijke Bescherming in een ander land

Je kunt in één Europees land Tijdelijke Bescherming krijgen. Dit is het land waarin je op dat moment geregistreerd staat. Voordat je naar een ander land gaat, moet je goed uitzoeken of je daar ook onder de Tijdelijke Bescherming valt. Als dit zo is, kun je naar een ander land binnen de Europese Unie verhuizen en je daar inschrijven. Dan krijg je daar tijdelijke bescherming. Voordat je weggaat uit Nederland, moet je dit laten weten aan de gemeente waarin je verblijft. Je wordt daar dan uitgeschreven.

Als je nu in een ander land onder de tijdelijke bescherming valt, kun je deze ook in Nederland krijgen. Je moet dan onder de regels vallen voor tijdelijke bescherming. Het maakt niet uit waar je dan vandaan komt. De IND zal wel vragen om eerst je aanspraak op tijdelijke bescherming in het andere land stop te zetten, want je kunt hier niet in twee landen tegelijk gebruik van maken.


Gevlucht uit Rusland

Als je bent gevlucht uit Rusland, heb je geen recht op Tijdelijke Bescherming. Dit betekent dat de informatie op RefugeeHelp niet op jou van toepassing is. Vluchtelingen uit Rusland, die asiel zoeken in Nederland, moeten dit doen via de normale asielprocedure in Ter Apel.

Meer informatie vind je in dit nieuwsbericht.

Twijfel je of je misschien wél onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt? Kijk dan op deze pagina onder het kopje 'Wie vallen er onder de tijdelijke bescherming?'