go back
RECHTSBIJSTAND & REGISTRATIE

Ben je net in Nederland aangekomen en ben je op zoek naar informatie over juridische procedures? Hieronder vind je informatie over asielprocedures in Nederland, het aanvragen van een visum, rechtsbijstand en hulp bij terugkeer naar eigen land.


Mis je hier nog iets?

Laat ons weten wat je nog mist, dan proberen wij de informatie aan te vullen. NB: Dit formulier is bedoeld voor suggesties, niet voor persoonlijke vragen of verzoeken. Je ontvangt geen reactie.
Laatst gewijzigd: vrijdag 16 september 2022

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder speciale regels: de Tijdelijke Bescherming. Zij hoeven niet direct asiel aan te vragen als ze uit Oekraïne komen. Zij doorlopen de volgende stappen:

 1. Inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) in je gemeente.

 2. Inschrijven Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 3. Eventueel doorlopen asielprocedure.

NB: Deel alleen je informatie met autoriteiten, niet met tussenpersonen. Wees voorzichtig wanneer je benaderd wordt door andere individuen die vragen om jouw persoonlijke informatie.

Let op: tot half oktober is het niet mogelijk een verblijfssticker op te halen. Bekijk voor meer informatie onze laatste updates.

Wie vallen er onder de tijdelijke bescherming?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder speciale regels, namelijk de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn. Zij kunnen zich inschrijven in de BRP bij de gemeente waarin zij (tijdelijk) verblijven. De Richtlijn geeft recht op opvang, gezondheidszorg en onderwijs voor minderjarige kinderen in Nederland. En het geeft de mogelijkheid om te werken. De speciale regels voor vluchtelingen uit Oekraïne zijn van toepassing op de volgende groepen:

 1. Oekraïners die op 23 februari in Oekraïne verbleven;

 2. Oekraïners die op of na 27 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd;

 3. Oekraïners die kunnen aantonen dat zij voor 27 november 2021 al in Nederland waren en niet in een ander EU-land;

 4. Mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling waren;

 5. Mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een geldige, permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden en die niet vóór 27 november 2021 Oekraïne hebben verlaten en niet vóór 23 februari 2022 naar het land van herkomst zijn teruggekeerd;

 6. De partners, minderjarige kinderen en afhankelijke familieleden van personen die onder de regeling vallen.

Let op: sinds 19 juli vallen mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een geldige, tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden niet meer onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn.

Dit blijkt uit de website van de IND


Hoelang geldt de tijdelijke bescherming?

De overheid heeft aangekondigd dat vluchtelingen uit Oekraïne die zijn geregistreerd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in ieder geval tot 4 maart 2023 in Nederland mogen blijven. Dit wordt misschien verlengd tot maximaal 3 jaar. Voor vluchtelingen uit Oekraïne met een andere nationaliteit die een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne hadden en die zich vóór 19 juli 2022 hebben ingeschreven in de BRP, geldt dat hun tijdelijke bescherming eindigt per 4 maart 2023.

Het is vanaf nu mogelijk om een afspraak te maken voor registratie bij de IND. Maak een afspraak via de homepagina van deze website RefugeeHelp. Kijk op de pagina over de het maken van een afspraak voor meer informatie.


Wat als je niet onder de tijdelijke bescherming valt?

Als een vluchteling met een andere nationaliteit niet onder de Tijdelijke Bescherming valt heeft iemand twee opties: 

 • Terugkeer naar het land van herkomst

 • Aanvragen van een reguliere asielvergunning.

Let op: dit kan pas als de IND eerst geoordeeld heeft dat de vluchtelingen met een andere nationaliteit dan de Oekraïense niet onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn valt.


Tijdelijke bescherming in meerdere landen

Je kunt slechts in één Europees land tijdelijke bescherming krijgen. Dit is het land waarin je op dat moment geregistreerd staat. Als je naar een ander land wil gaan, kijk dan goed of je daar onder de regels voor tijdelijke bescherming valt. Als dit zo is, kun je naar een ander land binnen de Europese Unie verhuizen en je daar inschrijven, waarna je daar tijdelijke bescherming krijgt. Neem in dat geval wel contact op met de gemeente waarin je verblijft om te laten weten dat je Nederland gaat verlaten. Je wordt daar dan uitgeschreven.

Als je in een ander land onder de tijdelijke bescherming valt, kun je deze ook in Nederland krijgen. Je moet dan onder de regels vallen voor tijdelijke bescherming. Het maakt niet uit waar je dan vandaan komt. De IND zal wel vragen om eerst je aanspraak op tijdelijke bescherming in het andere land stop te zetten, want je kunt hier niet in twee landen tegelijk gebruik van maken.