Thema's

show menu options

NL

Nederlands

Dutch
Twee vrouwen aan tafel met een intake formulier

Zo werkt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB)

Laatst gewijzigd: 30-5-2023 13:33
Deel dit artikel

Als je moest vluchten uit Oekraïne, kun je in Nederland onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Dat betekent dat er voor jou speciale regels gelden. Zo hoef je geen asiel aan te vragen en kun je in Nederland wonen en werken.

Geldigheid Tijdelijke Bescherming

De Nederlandse overheid heeft aangekondigd dat vluchtelingen uit Oekraïne met een bewijs van verblijf van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in ieder geval tot 4 maart 2024 in Nederland mogen blijven. Dit kan tot maximaal 4 maart 2025 verlengd worden.

Let op: sinds 19 juli vallen mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hadden niet meer onder de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn. Hun tijdelijke bescherming eindigt per 4 september 2023. Voor hen is een tijdelijke uitbreiding van de remigratieondersteuning in het leven geroepen.

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt voor:

  • Oekraïners die op of na 27 november 2021 uit Oekraïne zijn gereisd.

  • Oekraïners die kunnen aantonen dat zij vóór 27 november 2021 al in Nederland waren en niet in een ander EU-land.

  • mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling waren.

  • mensen met een andere nationaliteit die op 23 februari 2022 een geldige, permanente Oekraïense verblijfsvergunning hadden en die niet vóór 27 november 2021 Oekraïne hebben verlaten en niet vóór 23 februari 2022 naar het land van herkomst zijn teruggekeerd.

  • de partners, minderjarige kinderen en afhankelijke familieleden van personen die onder de regeling vallen.

Uitzonderingen

Sommige mensen vallen niet onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Ook kun je maar in 1 land tegelijkertijd Tijdelijke Bescherming aanvragen. Hieronder lees je daar meer over.

Geen Tijdelijke Bescherming
Tijdelijke Bescherming in een ander land
Gevlucht uit Rusland
Heeft dit artikel jou geholpen?