Twee mensen omhelsen elkaar
Bron: -
Informatie
Tijdelijke bescherming aanvragen als gezinslid
Laatst gewijzigd: 12-7-2024, 15:11

Heb jij een gezinslid met de Oekraïense nationaliteit dat tijdelijke bescherming heeft in Nederland? Dan kun jij mogelijk ook bescherming krijgen in Nederland.

Aan deze voorwaarden moet je voldoen om tijdelijke bescherming te krijgen als gezinslid

Jij kunt mogelijk tijdelijke bescherming krijgen in Nederland als je gezinslid in Nederland verblijft. Maar er zijn voorwaarden waar je aan moet voldoen. De voorwaarden hebben te maken met de relatie tussen jou en je gezinslid die al in Nederland verblijft.

Je komt in aanmerking voor tijdelijke bescherming als je:

  • de echtgenoot/echtgenote of de partner (niet getrouwd) van je gezinslid in Nederland bent en samen een duurzame relatie hebt; 

  • een minderjarig kind bent van je gezinslid in Nederland. Dit geldt ook als je geadopteerd bent. Als je een eigen gezin hebt en getrouwd bent, kom je niet in aanmerking.  

  • een ander familielid bent, bijvoorbeeld een broer, zus, oom of tante, dat erg afhankelijk is van je familie in Nederland en jullie samen woonden in Oekraïne. Bijvoorbeeld door ziekte. Hoe je dit moet bewijzen hangt van de situatie af. 

Heb jij niet de Oekraïense nationaliteit maar je partner in Nederland wel? Dan moet je tegelijkertijd aankomen in Nederland om recht te hebben op tijdelijke bescherming. Kom jij later naar Nederland? Dan heb je mogelijk geen recht op tijdelijke bescherming. Jouw partner met de Oekraïense nationaliteit heeft mogelijk wel recht op tijdelijke bescherming.

Je moet bewijzen dat je familie bent van het gezinslid in Nederland

Als je in Nederland aankomt, moet je aan de

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
kunnen laten zien dat je familie bent van je gezinslid dat al in Nederland is. Breng daarom documenten mee waarmee je dit kunt onderbouwen. Neem bijvoorbeeld een huwelijksakte of foto’s mee. Ook moet je kunnen bewijzen dat jullie, voordat de oorlog begon, in Oekraïne hebben samengewoond. Het is ook goed als jullie pas na het begin van de oorlog (buiten Oekraïne) zijn gaan samenwonen. Je kunt dit misschien bewijzen met bijvoorbeeld een huurcontract.

Je vraagt in Nederland zelf de tijdelijke bescherming aan

Bij aankomst in Nederland moet je zelf de aanvraag voor tijdelijke bescherming doen. Dit kan jouw gezinslid in Nederland niet voor jou doen. Je vraagt bescherming aan door je in te schrijven bij een gemeente om een persoonlijk nummer (BSN) te krijgen. Je zegt bij je aanmelding dat je gezinslid al in Nederland is en laat je documenten zien.

Nadat je van de gemeente een BSN hebt gekregen, maak je een afspraak bij de IND om een bewijs van verblijf te krijgen. Je laat dan weer je documenten zien. De IND beoordeelt of je recht hebt op tijdelijke bescherming.

Dit moet je regelen als onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) valt
Op deze pagina lees je wat je zelf kunt regelen als je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) valt.
Wordt je aanvraag afgewezen en krijg je geen tijdelijke bescherming? In dit artikel lees je wat jouw opties zijn.

Dit zijn jouw opties als je geen recht hebt op tijdelijke bescherming
Op deze pagina lees je wat jouw mogelijkheden zijn als je geen tijdelijke bescherming hebt in Nederland.

Heb je hulp nodig of vragen? Neem contact op met Vluchtelingenwerk Nederland.

Contact met VluchtelingenWerk Nederland
De contactgegevens en een spreekurenkaart van VluchtelingenWerk Nederland vind je op deze pagina.

Wat vind je van dit artikel?