Thema's

show menu options
Nederlands (Dutch)Hotline support

Hereniging met gezinsleden uit Oekraïne

Laatst gewijzigd: 9-3-2023 04:16

Gezinsleden van mensen met Tijdelijke Bescherming kunnen ook in aanmerking komen voor Tijdelijke Bescherming in Nederland. Dit kan ook wanneer gezinsleden zelfstandig geen aanspraak op Tijdelijke Bescherming hebben.

Deze gezinsleden maken kans op Tijdelijke Bescherming

Wanneer je Tijdelijke Bescherming hebt in Nederland, kun je dat aanvragen voor de volgende gezinsleden:

  • Een huwelijkspartner of niet-gehuwde partner waarmee een duurzame relatie werd onderhouden.

  • Minderjarige, ongehuwde kinderen (binnen of buiten huwelijk geboren of geadopteerd).

  • Andere naaste familieleden die met jou samenwoonden en die volledig of grotendeels afhankelijk van jou zijn.

Let op: je gezinsleden komen alleen in aanmerking voor Tijdelijke Bescherming in Nederland als jij Tijdelijke Bescherming hebt. Ook moet je op het moment van het uitbreken van de oorlog - of vanaf 27 november 2021 tot aan vertrek - met het gezinslid in Oekraïne hebben samengewoond.