Bron: RefugeeHelp
Informatie
Voorwaarden Tijdelijke Bescherming voor vluchtelingen uit Oekraïne
Laatst gewijzigd: 20-6-2024 14:45

Ben je naar Nederland gevlucht en heb je de Oekraïense nationaliteit? Dan val je waarschijnlijk onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Dat betekent dat je recht hebt op opvang en medische zorg in Nederland. Lees hier over de voorwaarden voor vluchtelingen uit Oekraïne om bescherming te krijgen in Nederland.

Wat is de Richtlijn Tijdelijke Bescherming?

De Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) houdt in dat je voor een bepaalde periode in Nederland mag blijven. Ook hebben vluchtelingen uit Oekraïne door de Tijdelijke Bescherming recht op bepaalde voorzieningen in Nederland, zoals:

 • opvang

 • medische zorg

 • het recht om te werken

 • onderwijs voor minderjarige kinderen

Hoe lang hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op de Tijdelijke Bescherming?

Vluchtelingen uit Oekraïne met een bewijs van verblijf van de

Klik hier voor extra uitleg
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND
) mogen in ieder geval tot 4 maart 2025 in Nederland mogen blijven.

Heb je niet de Oekraïense nationaliteit of had je geen permanente verblijfsvergunning in Oekraïne? Dan gelden er andere regels voor jou. Dan eindigt de tijdelijke bescherming voor jou waarschijnlijk op 4 maart 2025.

Recht op onderdak bij aankomst in Nederland

Ben je nieuw in Nederland dan kun je je aanmelden bij een opvanglocatie voor Oekraïners in elke gemeente in Nederland. Daar kun je je registreren voor tijdelijke bescherming.

Wil je verblijven bij vrienden of familie in Nederland? Dan is het belangrijk om je te melden bij de gemeente voor registratie. Registratie in de gemeente is een voorwaarde om tijdelijke bescherming te krijgen.

Het kan zijn dat een gemeente geen plek heeft. Het is dan de taak van de gemeente om te zorgen dat je onderdak krijgt in een andere gemeente

De voorwaarden van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming

Je valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming als je aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Als je op of na 27 november 2021 uit Oekraïne bent gereisd en de Oekraïense nationaliteit hebt.

 • Als je kunt aantonen dat je vóór 27 november 2021 al in Nederland was en niet in een ander EU-land en de Oekraïense nationaliteit hebt.

 • Als je op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling was en dus niet de Oekraïense nationaliteit hebt.

 • Als je op 23 februari 2022 een geldige, permanente Oekraïense verblijfsvergunning had en je niet vóór 27 november 2021 Oekraïne hebt verlaten en niet na 23 februari 2022 naar het land van herkomst bent teruggekeerd.

 • Als je partner, minderjarig kind of een afhankelijke familielid bent van personen die onder de regeling vallen.

 • Als je op 23 februari 2022 een geldige tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning had én je vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. In dit geval heb je tot 4 maart 2025 recht op tijdelijke bescherming.

Geen recht op Tijdelijke Bescherming

Je hebt geen recht op tijdelijke bescherming als 1 van deze punten voor jou geldt:

 • je een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning hebt (bijvoorbeeld voor werk of studie) en niet vóór 19 juli 2022 bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.

 • je onvoldoende documenten hebt om aan te tonen dat je onder de Tijdelijke Bescherming valt.

 • je in Oekraïne een aanvraag om (inter)nationale bescherming hebt ingediend, waar nog geen beslissing op is gekomen.

 • je zelf uit Nederland bent vertrokken naar een land buiten de EU. RTB is geen reisdocument. De douane van een niet EU-land kan je niet laten gaan, omdat je geen reisdocument hebt.

 • je gebruik hebt gemaakt van de remigratieregeling van

  Klik hier voor extra uitleg
  Dienst Terugkeer & Vertrek.

Dit zijn jouw opties als je geen recht hebt op tijdelijke bescherming
Op deze pagina lees je over jouw opties als je niet of niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) valt. Je hebt dan een aantal opties, zoals: asiel aanvragen, terugkeren naar je land van herkomst of een andere verblijfsvergunning aanvragen.
Wat vind je van dit artikel?

Stappenplan

Dit moet je regelen als je onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming valt