Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Ku noolaanshaha xerada qaabilaada

Haddii aad ka codsato Nederland magangelyo, waxaad xaq u leedahay xero. Waaxda Dejinta magangelyodoonka (COA) ayaa abaabula hooysiinta.

Muuqaalada sare

.

Qoraalo kale

.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.