Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Ku noolaanshaha xerada qaabilaada

Haddii aad ka codsato Nederland magangelyo, waxaad xaq u leedahay xero. Waaxda Dejinta magangelyodoonka (COA) ayaa abaabula hooysiinta.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.