Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Ku noqoshada wadankaaga asalka ah

Haddii codsigaaga magangelyodoonka la soo diido, waa inaad ku noqotaa wadankaaga asalka ah. Tani si isku filnaansho ayaad u sameyn kartaa. Markaa waxaad adeegsan kartaa caawino. Haddii aadan si isku filnaan u noqoneynin? Markaa si qasab ah ayaa laguu celin karaa.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.