Mawduucyada

show menu options
Af Soomaali (Somali)Ku noqoshada wadankaaga asalka ah

Haddii codsigaaga magangelyodoonka la soo diido, waa inaad ku noqotaa wadankaaga asalka ah. Tani si isku filnaansho ayaad u sameyn kartaa. Markaa waxaad adeegsan kartaa caawino. Haddii aadan si isku filnaan u noqoneynin? Markaa si qasab ah ayaa laguu celin karaa.

Muuqaalada sare

.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.