Naag waxey ka fiirineysaa dariishada diyaarada
Laga soo xigtay: Jason Toevs
Warbixin
Noqoshada isku filnaanta ah ee waddankaaga asliga
marka ugu dambeeyey la cusbooneysiiyey: 3/25/2024, 8:56 GD

Adiga ayaa go'aansanaaya inaad wadanka aad ka soo jeedo ku noqoneyso ama in kale. Haddii aad go'aansato inaad wadanka aad ka soo jeedo ku noqoto, waxaad heli kartaa taageero. Lacag ama taageero ayaa heli kartaa aad noloshaada ku dhisato wadanka aad ka soo jeedo. Boggan ayaa ka aqrineysaa wax dheeraad oo dib u noqoshada qaabka iskufilnanshaha ah.

Codsigaaga magangelyo oo la soo diiday

Haddii

Adeegga Socdaalka iyo Jinsiyada (IND)
codsigaaga magangelyada soo diido, waxaa urur dowladeedka
Adeegga Dib u Celinta iyo Bixitaanka (DT&V)
ayaa kaala soo xariiraaya arrinta dib ugu noqoshada wadankaaga asliga. Taasi waxey micnaheeda tahay inaad Nederlaan isla markii aad ka baxdaa.

Garyaqaankaaga miyaa maxkamad ka qaadanaaya go'aanka IND? Badiyaa go'aanka xaakinka Nederlaan waad ku sugi kartaa.

Caawinada noqoshada isku filnaanta

Ma u soo diiday IND codsigaaga magangelyada si kama dambeys ah? Markaa waxaad heli doontaa warqad taasi ku saabsan. Taasi waxaa la yiraahdaa 'Go'aanka'.

Taasi waxey micnaheeda tahay iney dowladda Nederlaan kaa rabto inaad ku noqoto wadankaaga asalka. Haddii aad doorato inaad noqoto, waxaad taageero ka heli kartaa ururo kal duwan.

Caawinadan waxey ka koobnaan kartaa, adeeg ama qadar dhaqaale ah. Tusaale ahaan qarash bilow ah oo aad dukaan ku bilowdo iyo/ama caawino qoritaanka qorsho shirkad.

Ururadan ayaa ku taageeri kara:

  • VluchtelingenWerk Nederland (VWN)

  • Ururka Caalamiga ee Guuritaanka (IOM)

  • Adeega Dib u noqoshada iyo Bixitaanka(DT&V)

  • Solid Road

  • Stichting ROS

  • GoedWerk Foundation

  • Stichting WereldWijd

Haddii aad taageero heleysid iyo waxa aad xaq u leedahay, waxey ku xiran tahay xaaladaada shaqsiga. La xariirkaaga VWN ama hagahaaga bulshada ayaa tani kaa caawini kara.

Fiidiyowgan waxaa lagu sharaxayaa sida VWN ay u caawinto marka dib u noqoshada:

Waxaa qoraalkan isku duba riday urur seddexaad(www.youtube.com).maadaama aad diiday inaad ogolaato (cookies) waxa keliya aan awoodnaa inaan kuu jiheyno YouTube halkii aan ka fidin lahayn websaaytkeena: YouTube.com

Aan amaan ahayn

VWN waxey wadamada qaar u arkaan ineysan amaan ahayn in lagu noqdo oo markaa ma bixiyaan caawinaad noqoshadaada ah. Haddana, waxaan kuu gudbin karnaa ururo caawiya u noqoshada wadamadaasi.

Taageero yar ama taageero la'aan marka qasab laguu celinaayo

Fursadaha taageerada dib u noqoshada wey xadidan yihiin haddii lagugu qasbo inaad ku noqoto wadankaagi. Xaaladaha qaarkood waxaad heli kartaa caawino taageero dib ula qabsashada. Taageeradani waxey ka kooban tahay alaab iyo/ama caawino ugu badnaan qiimahooda yahay € 1.000,-.

Wadamada laga soo jeedo

Waxaad hoostan ka heleysaa warbixino ku saabsan dib u noqoshada wadan walba oo laga soo jeedo:

Maxey kula tahay qodobkan?