Daryeelka caafimaadka

Ma raadineysaa dhaqtar, dhaqtar nafsi ama daryeel caafimaad? waxaad boggan ka heleysaa warbixin ku saabsan daryeelka caafimaadka Nederlaan qaabka uu u shaqeeyo. Waxaad kaloo heleysaa warbixin ku saabsan ceymiska caafimaadka.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.