Shaqo
Markaad sharciga deganaanshaha ee magangelyo heysato waxaa laguu oggol yahay inaad ka shaqeysato Nederlaan. Boggan waxaad ka heleysaa qaabka shaqada loo helo iyo dhaqanka shaqada ee Nederlaan ka jira.

Step-by-step plans (1)

Shaqada Nederlaan laga shaqeeyo markaad sharci deganaansho magangelyo heysato

4 steps

Ma heysataa sharci deganaan magangelyo oo Nederlaan iyo ma rabtaa inaad shaqeyso? Markaa waad shaqeyn kartaa. Halkan ayaa ka heleysaa arrimaha shaqada iyo sida shaqo loo raadiyo.

Warbixin
Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.

Maxaad jeclaan lahayd inaad talo u soo jeediso?

Ma dooneysaa warbixin dheeraad kale inaad bixiso?