Mawduucyada

show menu options

SO

Af Soomaali

Somali
Shaqo

Markaad sharciga deganaanshaha ee magangelyo heysato waxaa laguu oggol yahay inaad ka shaqeysato Nederlaan. Boggan waxaad ka heleysaa qaabka shaqada loo helo iyo dhaqanka shaqada ee Nederlaan ka jira.

Wax ma tabeysaa?

Nala soo socodsii haddii wax tabeyso ama aadan heli karin. Fikradaada wey caawineysaa RefugeeHelp boggan si loo hormariyo. La soco: foomkan waxaa loogu talo galay fikradaha websaaytka. Looguma talo gelin su'aalaha shaqsiga iyo codsiyada. Wax jawaab ah kama heli doontid fikrada aad noo soo jeediso.