ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ናብ መበቆል ሃገርካ ምምላስ

ዘመልከትካዮ ዑቕባ እንተድኣ ተነጺጉ፣ ናብ መበቆል ሃገርካ ክትምለስ ኣለካ። ነዚ ባዕልኻ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ምስ እትገብር መብዛሕትኡ ግዜ ሓገዝ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። ባዕልኻ ኣይትኸይድን ዲኻ? ከምኡ ምስ ዝኸውን ተገዲድካ ከም እትምለስ ክግበር ይከኣል እዩ።

ቀንዲ ነጥቢታት

.