ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ቅድመ-ኩነታት ናይ መንበሪ ፍቓድ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 20/3/2023 9:51 ቅ.ቀ.

ነቶም ቅድመ-ኩነታት እንተድኣ ኣማሊእካ ኣብ ኔዘርላንድ ዑቕባ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ቤት-ጽሕፈት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ንዘመልከትካዮ ዑቕባ ክግምግሞ እዩ። ንምንታይ ዑቕባ ትሓትት ከም ዘለኻ ብኸመይ ብግቡእ ከም እትገልጽ ኣብዚ ኣንብብ።

በዚኦም ምኽንያታት ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል

 ኣብ ከምዚ ዝስዕብ ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ከተመልክት ትኽእል፡

  1. ብምኽንያት ዓሌትካ፣ ሃይማኖትካ፣ ብሄርካ፣ ፖለቲካዊ ኣረኣእያኻ ወይ ድማ ኣባል ናይ ሓደ ኣድልዎ ዝግበረሉ ማሕበራዊ ጉጅለ ብምዃንካ ካብ ምግፋዕ ትፈርሕ እንተድኣ ኮይንካ።

  2. ኣብ መበቆል ሃገርካ ናይ ሞት መቕጻዕቲ፣ ስቅያት ወይ ካልእ ዓይነት ኢ-ሰብኣዊ ኣተሓሕዛ ከጋጥመካ ዝኽእለሉ ስግኣት ምስ ዝህልወካ።

  3. ኣብ መበቆል ሃገርካ ብሰንኪ ከም ኲናት ዝኣመሰለ ዕጥቃዊ ግርጭት፣ ግዳይ ዓመጽ ከይትኸውን ትፈርሕ ምስ እትኸውን።

እዞም 3 ምኽንያታት ኣብ ኣህጉራዊ ውዕል ስደተኛታት ስምምዕ ዝተገብረሎም እዮም። ኔዘርላንድ ነዚ ውዕል ፈሪማትሉ እያ። እዚ ውዕል እዚ ስደተኛታት ብኸመይ ክተሓዙ ከም ዘለዎም ዝገልጽ እዩ።

እዚ ቪድዮ ንመስርሕ ዑቕባ ዝገልጽ እዩ፡

እዚ ትሕዝቶ ብሳልሳይ ኣካል (www.youtube.com) ዝእንገድ እዩ። ኩኪስ ምቕባል ስለ ዝነጸግካ ኣብ ክንዲ ኣብ መርበብ-ሓበሬታና ኣተሓሒዝና ነቕርቦ፣ ምስ ዩቱብ ባዕሉ ጥራይ ኢና ከነተኣሳስረካ እንኽእል። YouTube.com

ዝርዝር ትሕዝቶ