ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)Hotline support

ዕዳጋ

ኣብዚ ታሕቲ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቶም ዝቐርቡ ኣቚሑት ክትረክብ ኢኻ። ነቲ ኣቕሓ ምስ ድማ ረኣኻዮ ናብቲ እቲ ኣቕሓ ዝቐርበሉ መርበብ-ሓበሬታ ክትሰጋገር ኢኻ። ኣብኡ ድማ ምስቲ ነቲ ኣቕሓ ዘቕርብ ዘሎ ሰብ ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ።


ዕዳጋ


ዝቐረቡ ኣቚሑት
ዝተሓተቱ ኣቚሑት

ምድባት


ኩሎም
ክዳውንቲ
መጻወቲታት
ብሽክለታታት
ናብ ድቃስ ዝብል
ናይ ገዛ ኣቕሓ
ሰራሒ ፀብሒ
ናይ ህጻናት ኣቑሑት።
ኤሌክትሮኒክስ
ካልእ

ዝቐረቡ ኣቚሑት

.

ኩሎም | 406 ውጽኢታት
no-results-image
ዘድልየካ ክትረኽቦ ኣይከኣልካን?
ዘድልየካ ፍርያት ንምርካብ ንማሕበረሰብ ሕቶ ኣቕርብ
1
2
...
17
1
...
17