ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ገዛ እንተሃልዩካ ነዚ ከዋድድ ኣለካ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 16/3/2023 10:56 ቅ.ቀ.

ገዛ ምስ ዝምደበልካ፣ ከትሳልጦም ዘለካ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ጸዓት ውዕል ክትገብር ኣለካ ከምኡ እውን ኣድራሻ ምቕያርካ ከትሕብር ኣለካ። ኣብዚ ገጽ እዚ ዝርዝር ናይ ኩሎም ክትገብሮም ዘለካ ነገራት ክትረክብ ኢኻ።

ንኣቕሑት ገዛ ዝኸውን ገንዘብ ምልቃሕ

መብዛሕትአን ምምሕዳር ከተማታት ነቲ ናይ መጀመርታ ገዛኻ ብኣቚሑት ንምውቃብ ዝኸውን ልቓሕ ንኽትረክብ ይፈቕዳ እየን። እዚ ድማ ናይ ምውቃብ ልቓሕ ይበሃል። መጠን ናይቲ ብኣቚሑት ንምውቃብ ዝኸውን ልቓሕ ከከም ምምሕዳር ከተማ ይፈላለይ እዩ።

ኣስተውዕል፡ እዚ ልቓሕ እዩ። ህያብ ኣይኮነን። ኣብ መወዳእታኡ እቲ ንኣቕሑ ገዛኻ ዝተለቃሕካዮ ገንዘብ ናብቲ ምምሕዳር ከተማ ክምለስ ኣለዎ።

ገዛ እንተሃልዩኒ እንታይ ከዋድድ የድልየኒ?

እዚ ክተዋድዶ ዘለካ ነገር እዩ፡

ክራይ
ኤሌክትሪክን ጋዝን
ማይ
ትሕዝቶ መድሕን
ቴሌቪዥንን ኢንተርነትን
ግብሪታት