ኣርእስታት

show menu options
ትግርኛ (Tigrinya)ኣብ ኔዘርላድ ምስራሕ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 23/3/2023 4:01 ድ.ቀ.

ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ ዲኻ? ስለዚ ድማ ምስ ባህሊ ስራሕ ናይ ኔዘርላንድ ትላለይ። እዚ ካብቲ ዝለመድካዮ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ እንተኾይንካ ንምፍላጡ ኣገዳሲ

ባህሊ ስራሕ ናይ ኔዘርላንድ ብሓፈሻኡ ዘይወግዓዊ፣ ዝተወደበ፣ ቀጥታዊን ኣብ ሞንጎ ስራሕን ግላዊ ህይወትን ጽቡቕ ሚዛን ዘለዎን እዩ።

ኣብ ታሕቲ ነፍስወከፍ ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፡

ዘይወግዓዊ
ዝተወደበ
ቀጥታ
ሚዛን ስራሕ/ህይወት