ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ሰባት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ተኣኪቦም ኣብ ታብሌቶም ይሰርሑ ኣለዉ

ምንጪ፡ Fauxels

ናይ ኔዘርላንድ ናይ ስራሕ ባህሊ

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 14/11/2023 9:35 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ ዲኻ? ስለዚ ድማ ምስ ባህሊ ስራሕ ናይ ኔዘርላንድ ትላለይ። እዚ ካብቲ ዝለመድካዮ ዝተፈልየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዛዕባኡ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ እንተኾይንካ ንምፍላጡ ኣገዳሲ

ባህሊ ስራሕ ናይ ኔዘርላንድ ብሓፈሻኡ ዘይወግዓዊ፣ ዝተወደበ፣ ቀጥታዊን ኣብ ሞንጎ ስራሕን ግላዊ ህይወትን ጽቡቕ ሚዛን ዘለዎን እዩ።

ኣብ ታሕቲ ነፍስወከፍ ቃል እንታይ ማለት ምዃኑ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፡

ዘይወግዓዊ
ዝተወደበ
ቀጥታ
ሚዛን ስራሕ/ህይወት
እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?