ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ስራሕ

ናይ ዑቕባ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ኔዘርላንድ ክትሰርሕ የኽእለካ። ኣብዚ ገጽ እዚ፡ ብዛዕባ ስራሕ ምርካብን ባህሊ ስራሕ ኔዘርላንድን ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።