ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ኣብ ኽሮኒንገን ዝርከብ ቤት-ጽሕፈት ናይ UWV

ምንጪ፡ Cookie Nguyen

ጥቕምታት

ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 12/1/2024 11:51 ቅ.ቀ.
ነዚ ዓንቀጽ ኣካፍል

ገና ስራሕ እንተድኣ ዘይብልካ ኮይንካ ወይ ካብ ስራሕ እንተድኣ ተባሪርካ፣ ማሕበራዊ ጥቕሚ ንኽትረክብ መሰል ኣለካ። እዚ ነፍስወከፍ ወርሒ ካብ መንግስቲ እትረኽቦ መጠን ገንዘብ እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝያዳ ኣብዚ ገጽ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ዝተፈላለዩ ዓይነታት ደገፍ ጥቕምታት

ገና ስራሕ እንተድኣ ዘይረኸብካ ወይ ውዕልካ እንተድኣ ዘይተሓዲሱ፣ ካብ መንግስቲ ገንዘባዊ ደገፍ ትረክብ። ካብ መንግስቲ ኣብ ወርሒ ክትነብረሉ እትኽእል መጠን ገንዘብ ድማ ትረክብ። እዚ 'uitkering' ይበሃል። ዋላ ውሑድ ስራሕ እንተጀሚርካ እውን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ማሕበራዊ ጥቕሚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ።

ደገፍ ጥቕምታት ንምርካብ ባዕልኻ ካብ

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
'Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen' (UWV)
ከተመልክት ኣለካ።

ናይዚ ዝስዕብ መሰል ክህልወካ ይኽእል እዩ፡

  • ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ደገፍ (ደገፍ ጥቕምታት WW)

  • ናይ ኣታዊ ደገፍ ጥቕሚታት

እዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ናይ ዩቱብ ቪድዮ፣

ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ኣብዚ ጠውቕ
VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
ብዛዕባ ካብ ስራሕ ምብራርን ደገፍ ጥቕምታትን ዝምልከት ሓበሬታ ዝህብ እዩ፡

ናይ ሽቕለት ኣልቦነት ደገፍ (WW)
'Bijstandsuitkering'

እዚ ኣብ ታሕቲ ዝርከብ ቪድዮ፣ VluchtelingenWerk Nederland (VWN) ብዛዕባ ካብ ስራሕ ምብራርን ደገፍ ጥቕምታትን ዝምልከት ሓበሬታ ዝህብ እዩ፡

እዚ ዓንቀጽ ሓጊዙካ' ዶ?