ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ገንዘብ

ኣብ ኔዘርላንድ ምስ እትሰርሕ፣ ገንዘብ ክትረክብ ትጅምር። ስራሕ ክሳብ እትረክብ ድማ ካብ መንግስቲ ገንዘባዊ ደገፍ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ ብዛዕባ ኣታዊኻ ዝምልከት ሓበሬታ ክትረክብ ኢኻ።

ዝሰኣንካዮ ገለ ነገር ኣሎ ድዩ?

ገና እንታይ ዝሰኣንካዮ ከምዘሎ ወይ እንታይ ክትረኽቦ ከም ዘይከኣልካ ሓብረና። ንርእይቶኻ ተጠቂሙ ድማ RefugeeHelp ነዚ ገጽ ዝያዳ ከመሓይሾ ይኽእል እዩ። ኣስተውዕል፡ እዚ ቅጥዒ ነዚ መርበብ-ሓበሬታ ብዛዕባ ዝምልከቱ ርእይቶታት ዝዓለመ እዩ። ንውልቃዊ ሕቶታት ወይ ጠለባት ኣይኮነን። ናይ ዝሃብካዮ ርእይቶ መልሲ ኣይክትቕበልን ኢኻ።