ሓደ ሰብ ሰዓት ክንደይ ምዃኑ ንምርኣይ ናብ ሰዓት ይጥምት።
ምንጪ፡ Karolina Grabowska
ሓበሬታ
ውሳኔ ናይ IND ምጽባይ
ናይ መወዳእታ ዝተሓደሰሉ: 9/4/2024 3:57 ድ.ቀ.

ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን (IND) ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ክትረክብ ምዃንካን ዘይምዃንካን ንምውሳን 6 ኣዋርሕ ኣለዎ። እቲ 6 ኣዋርሕ ነቲ መመልከቲ ድሕሪ ምቕራብካ እዩ ምቚጻር ዝጅምር።

ውሳኔ ኣብ ኔዘርላንድ ምጽባይ

IND
ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ውሳኔ ክወስድ ኣለዎ። ነቲ ውሳኔ ኣብ ኔዘርላንድ ኮይንካ ክትጽበዮ ትኽእል ኢኻ። ኩነታት መመልከቲኻ ብኢንተርነት ብመንገዲ 'Mijn IND' ክትከታተሎ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ንምግባር ድማ
DigiD
የድልየካ።

Mijn IND
ኣብ መርበብ-ሓበሬታ ናይ IND ብምእታው ናይቲ ቀዋሚ መንበሪ ፍቓድ ንምርካብ ዘቕረብካዮ መመልከቲ ኩነታት ተኸታተል።

ሓደ ሓደ ግዜ IND ውሳኔ ንኽወስድ ልዕሊ 6 ኣዋርሕ የድልዮ እዩ

ሓደ ሓደ ግዜ ካብ IND ውሳኔ ቅድሚ ምቕባልካ ነዊሕ ግዜ ይወስድ እዩ። እዚ ዘጋጥም ንኣብነት መመልከቲኻ ምሉእ ምስ ዘይከውን እዩ። ወይ IND ተወሳኺ መርመራ ከካይድ ዘለዎ ኣብ ዝኾነሉ እዋን።

ስለዚ ዝያዳ ግዜ ከም ዘድልዮም ዝገልጽ ደብዳቤ ካብ IND ክትቕበል ኢኻ። IND ነቲ ናይ ምንዋሕ ግዜ ምስቲ IND ውሳኔ ንምውሳድ ዘለዎ ናይ  6 ኣዋርሕ ደንቢ ብምውሳኽ ይድምሮ።

ነዚ ዓንቀጽ ከመይ ረኺብካዮ?