ኣርእስታት

show menu options

TI

ትግርኛ

Tigrinya
ቪድዮ
ዝተሓትመሉ ኣብ 6 መስ 2023
ኣብ ህይወትካ ዝህልዉ ለውጢታት ንኣታዊኻ ክጸልውዎ ይኽእሉ እዮም

ኣብዛ ቪድዮ፣ ኣብ ህይወትካ ዝህልዉ ለውጢታት ነቲ እትረኽቦን እተውጽኦን ገንዘብ ብኸመይ ክጸልውዎ ከምዝኽእሉ ተገሊጹ ይርከብ።